Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
banereeeeeek.JPG
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner---turystyczne-top-15.jpg
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pozbądź się azbestu (WAŻNE OGŁOSZENIE, FORMULARZE)
05 / 12 / 2013 Mariusz Różnowicz 3891

>>> UWAGA - w załącznikach po lewej stronie dodane zostały dokumenty zgłoszeniowe do programu oraz materiały informacyjne

 

Ogłoszenie o możliwości przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siechnice w 2014 roku

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Siechnice do programu pn.: Program priorytetowy NFOŚiGW cz.2) usuwanie wyrobów zawierających azbest” realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Burmistrz Siechnic ogłasza nabór osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siechnice
w 2014 roku.


Termin składania wniosków zgłoszeniowych na rok 2014 wraz z wymaganymi załącznikami - do 10 stycznia 2014 r. Wnioski zgłoszeniowe złożone po tym terminie lub niekompletne nie będą uwzględniane przy realizacji Programu.


W ramach Programu przewiduje się udzielenie do 85% dofinansowania na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zwierających azbest. Prace będą realizowane przez wykonawcę wybranego przez Gminę w postępowaniu przetargowym.


W Programie mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne wykorzystujące wyroby azbestowe lub posiadające odpady azbestowe na terenie Gminy Siechnice.
Wnioski zgłoszeniowe i wymagane załączniki należy przesłać na adres: Biuro do spraw Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jan Pawła II 12, 55-011 Siechnice, lub złożyć bezpośrednio w Biurze w pokoju nr 104.
Dokumenty należy sporządzić oddzielnie dla każdego obiektu.
Przy składaniu Wniosku należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia własnych środków finansowych na realizację zadania oraz na wymianę, we własnym zakresie, wyrobów azbestowych na bezazbestowe.
Realizacja Programu nie obejmuje refinansowania wydatków związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych poniesionych wcześniej przez użytkowników.
Realizacja Programu obejmie wyłącznie miejsca występowania wyrobów zawierających azbest wskazane w inwentaryzacji stanowiącej załącznik do programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siechnice przyjętego Uchwałą XXXIII/216/12 Rady Miejskiej
w Siechnicach w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Siechnice
Warunkiem realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest będzie pozytywne rozpatrzenie wniosku Gminy Siechnice o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wymagane wnioski i dokumenty:
(do pobrania od dnia 16.12.2013 r. ze strony internetowej Urzędu Miejskiego
w Siechnicach oraz w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12  w pokoju 104)
1.    Wniosek zgłoszeniowy.
2.    Zgoda na realizację prac.
3.    Oświadczenie nt. działalności gospodarczej.
4.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-rekrutacja.jpg