Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
banerek-fotowoltaika.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner---turystyczne-top-15.jpg
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Były kłopoty, ale budowa przedszkola w Świętej Katarzynie coraz bliżej finału (PLANY, ZDJĘCIA)
06 / 03 / 2014 Mariusz Różnowicz 4970

Trwa przebudowa i rozbudowa Przedszkola Publicznego w Świętej Katarzynie  zlokalizowanego przy ul. Henryka Dąbrowskiego 3.


Wykonawca wybrany w pierwszym postępowaniu przetargowym w 2010 roku (w poprzedniej kadencji władz samorządowych) nie wywiązywał się z postanowień umowy, która została z nim rozwiązana w sierpniu 2011 roku. W związku z licznymi błędami wykonawczymi i odstępstwami od zatwierdzonego projektu na etapie wykonawczym inwestycji oraz w oparciu o inwentaryzację i ekspertyzy techniczne, nowy wykonawca (BUD-REM) wybrany w 2013 roku, rozpoczął w listopadzie budowę od częściowych prac rozbiórkowych i naprawczych.

 

Przedszkole w Świętej Katarzynie, inwestycja Gminy Siechnice 


Należy wspomnieć, że wybór nowego wykonawcy w zeszłym roku skutkował dużym obciążeniem Wydziału Inwestycyjno-Komunalny i Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego, które zamiast realizować nowe zadania budżetowe, musiały przygotowywać dokumenty i postępowania na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej w celu wyłonienia nowego wykonawcy. Ostatnie dwa lata poświęcone były też zleceniu ekspertyz, a także udziałowi w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami samorządu zawodowego oraz administracyjnych. Gmina poniosła też stratę finansową w wyniku wzrostu kosztów rozbudowy, którą trudno będzie zrekompensować odszkodowaniem od poprzedniego wykonawcy, uzyskanym w uciążliwym postępowaniu sądowym.

 

Przedszkole - ELEWACJE BOCZNA i FRONTOWA


Największe konsekwencje, które doskwierały w wyniku trudnych losów budowy, to brak wygodnych, nowych pomieszczeń dla dzieci. Wiązało się to z niedogodnościami dla dzieci oraz rodziców maluchów. O ile nowy wykonawca prawidłowo wywiąże się z podjętych zobowiązań, na koniec listopada bieżącego roku obiekt powinien być gotowy.


Koszt rozbudowy ma wynieść nieco ponad 3 mln złotych. Nowy obiekt będzie pod względem powierzchni zabudowy niemal trzy razy większy od istniejącego przedszkola (Powierzchnia zabudowy: budynku istniejącego : 234,35 m2, budynku projektowanego : 678,08 m2 ).

 

Przedszkole - ELEWACJE BOCZNA i TYLNA


Realizowany projekt architektoniczno-budowlany został opracowany w oparciu  o dokumentację techniczną z 2008 r. oraz późniejsze inwentaryzacje i ekspertyzy. W nowym projekcie gmina zdecydowała się na częściowe przeprojektowanie budynku przedszkola. Związane było to między innymi z dodaniem funkcji biurowo-dydaktycznej (przeniesienie tej funkcji z istniejącego  budynku przedszkola).


W ukończonym budynku przewiduje się zlokalizowanie 4-oddziałowego przedszkola mogącego funkcjonować niezależnie od istniejącego aktualnie w starym budynku. Budynek zaprojektowano w oparciu o wybudowaną w stanie surowym otwartym, bryłę składającą się z budynku głównego i łącznika.
Budynek przedszkola pomieści około 100 dzieci w 5 oddziałach:
Przewiduje się max. 25 dzieci

 • dzieci w wieku 3 – 4 lat
 • dzieci w wieku 4 - 5 lat
 • dzieci w wieku 5 – 6 lat (2 oddziały)

Bryła budynku projektowanego oparta jest na rzucie prostokąta. Od strony frontowej przewidziano wysunięty do przodu szczyt akcentujący strefę wejściową. Od strony frontowej zaprojektowano lukarny. Dach pokryty będzie dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym.

Na parterze budynku przewidziano kilka stref funkcjonalnych:

 • strefę dla dzieci młodszych z niezależną szatnią i zapleczem higienicznym,
 • szatnię dla pozostałych dzieci z toaletą,
 • pełne zaplecze kuchenne,
 • kotłownię,
 • jadalnię,
 • salę wielofunkcyjną,
 • sekretariat,
 • toalety i pomieszczenia gospodarcze,
 • wydzieloną klatkę schodową.


Na piętrze przewidziano:

 • 3 sale dla dzieci z zapleczami higienicznymi,
 • pomieszczenia administracyjno-socjalne,
 • pomieszczenie wentylatorni i pomieszczenie gospodarczo-porządkowe,


Ciekawostką jest to, że w ramach budowy zrealizowany będzie niezależny budynek toalety służącej dzieciom przebywającym na placu zabaw.

W budynku mają się znaleźć cztery sale dydaktyczne, każda wyposażona we własny węzeł sanitarny i pomieszczenie do  przechowywania łóżek. Ponadto jak w każdym obiekcie tego typu znajdą się szatnie, toalety, sekretariat, sala wielofunkcyjna przeznaczona do zabaw i gimnastyki, jadalnia, pokój dyrektora, pokój logopedy, pokój nauczycielski, pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze dla personelu porządkowego, blok żywienia z  kuchnią.

Tekst, Zdjęcia: Mariusz Różnowicz (m.in. na podstawie dokumentacji technicznej)
Rysunki: Przy przygotowywaniu wykorzystano dokumentację techniczną

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-rekrutacja.jpg