Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
banereeeeeek.JPG
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner---turystyczne-top-15.jpg
banerek-dożynki-2019].gif
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
SKŁADANIE WNIOSKÓW O STYPENDIUM NAUKOWE, ARTYSTYCZNE, SPORTOWE – nowe wzory wniosków !
16 / 07 / 2018 Mariusz Różnowicz 3156

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod pozycją 3597 oraz 3598 uchwał w sprawie stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów Gminy Siechnice, Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach uprzejmie informuje, iż rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium naukowego lub artystycznego oraz sportowego.

 

 

Uprawnieni do składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego lub artystycznego oraz sportowego są tylko rodzice bądź opiekunowie prawni.

 

O przyznanie w/w stypendium ubiegać się mogą uczniowie klas IV – VIII publicznych
i niepublicznych szkół podstawowych oraz uczniowie oddziałów gimnazjalnych w szkołach publicznych i niepublicznych, zamieszkujący na terenie Gminy Siechnice i posiadający udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe o randze co najmniej powiatowej za dany rok szkolny.

 

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2018 r w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach, dołączając:

 

 • w przypadku stypendium naukowego i artystycznego:
 1. kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2017/2018 (potwierdzoną za zgodność
  z oryginałem przez szkołę);
 2. kserokopie dokumentów stwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne za rok szkolny 2017/2018 z uwzględnieniem zapisu dot. rodzaju szczebla osiągnięcia (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego oraz wychowawcę/nauczyciela przedmiotu/opiekuna artystycznego).

 

 • w przypadku stypendium sportowego:
 1. kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2017/2018 (potwierdzoną za zgodność
  z oryginałem przez szkołę);
 2. kserokopie dokumentów stwierdzających osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2017/2018  
  z uwzględnieniem zapisu dot. rodzaju szczebla osiągnięcia (potwierdzone za zgodność
  z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego oraz trenera/klub sportowy).

 

Integralną częścią wniosków o przyznanie stypendium jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Należy zwrócić uwagę, że w danym roku szkolnym uczeń może ubiegać się wyłącznie
o jedno stypendium naukowe lub artystyczne
oraz wyłącznie o jedno stypendium sportowe w określonej, jednej dyscyplinie sportowej.

 

 

Druki wniosków wraz z uchwałami do pobrania w załącznikach po lewej stronie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • osobiście w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach z siedzibą  w Świętej Katarzynie, ul. Żernicka 17;
 • telefonicznie:71/78 60 995;
 • elektronicznie: we@umsiechnice.pl
Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-stypendia-2019.gif
baner---nagroda-burmistrza.gif