Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner---turystyczne-top-15.jpg
baner-oferty-pracy.jpg
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Załączniki:
Dofinansowanie do wymiany systemu grzewczego budynku jednorodzinnego
14 / 12 / 2017 Aleksandra Chlebosz 4980

Szanowni Państwo. W związku z potencjalną możliwością pozyskania dofinansowania zewnętrznego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) i/lub Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD) zapraszamy mieszkańców gminy Siechnice- właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych do wypełnienia ankiety dotyczącej chęci uczestnictwa w programie dotyczącym poprawy jakości powietrza, wymiany tradycyjnego, nieekologicznego źródła ogrzewania, na ekologiczne źródło ogrzewania oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE).Ankieta ma charakter sondażowy i ma na celu zbadanie zainteresowania Państwa uzyskaniem ww. wparcia w przypadku pozyskania  zewnętrznych środków finansowych przez gminę Siechnice.

 

Pierwszy program WFOŚiGW.

 

WARUNKI:

1.Forma wsparcia:

mechanizm zwrotny w formie pożyczki – oprocentowanie 2,75%  w skali roku. Możliwość umorzenia połowy kapitału po zakończeniu programu.

2.Kto może skorzystać:

Mieszkańcy domów jedno i wielorodzinnych zamieszkujących na terenie województwa dolnośląskiego.

3. Zakres wsparcia :przedsięwzięcia polegające na likwidacji kotłów starej generacji oraz na zakupie i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła :

 • Kotły gazowe,
 • Kotły na olej lekki opałowy,
 • Piece zasilane prądem elektrycznym,
 • Kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)
 • Włączenie do sieci cieplnych,
 • OZE- pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe- służące zasileniu źródła

4. Forma i intensywność wsparcia finansowego :

a)  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu będzie mógł objąć wsparciem finansowym do 50 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym ustala się górne limity tych kosztów:

 • dla domu jednorodzinnego  -  20.000,00 zł
 • dla mieszkania w bloku wielorodzinny  - 14.000,00 zł
 • w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako iloczyn tej liczby i kwoty  - 8.000,00 zł

b) Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki z możliwością umorzenia części kapitału do wysokości 50 %.

Drugi program RPO WD na lata 2014-2020.

WARUNKI:

 

1.Forma wsparcia:

dotacja – do 85% kosztów kwalifikowanych.

2.Kto może skorzystać:

Mieszkańcy domów jedno i wielorodzinnych zamieszkujących na terenie 15 gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. Gminy Wrocław, Gminy Jelcz-Laskowice, Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Gminy Siechnice, Gminy Trzebnica, Miasta i Gminy Sobótka, Miasta Oleśnica, Gminy Długołęka, Gminy Czernica, Gminy Kobierzyce, Gminy Miękinia, Gminy Oleśnica, Gminy Wisznia Mała, Gminy Żórawina oraz Gminy Oborniki Śląskie.

3. Zakres wsparcia :przedsięwzięcia polegające na likwidacji kotłów starej generacji oraz na zakupie i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła :

 • na podłączenie do sieci ciepłowniczej/ chłodniczej lub jeżeli podłączenie do sieci jest niemożliwe lub nieuzasadnione ekonomicznie;
 • instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub instalację kotłów spalających biomasę[1], lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby, (np. poziom zanieczyszczenia powietrza, zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, optymalizacja kosztów eksploatacyjnych itp.), co zostanie wykazane w audycie;
 • możliwe jest zastosowanie ogrzewania elektrycznego (kable/maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE i wynika z audytu. Mikroinstalacja o odpowiedniej mocy może zostać zrealizowana w ramach projektu.

4. Forma i intensywność wsparcia finansowego :

 

a)  Zgodnie z zapisami RPO WD na lata 2014-2020  dofinansowanie przedsięwzięć może być do 85% kosztów kwalifikowanych, przy czym ustala się górne limity tych kosztów:

 • dla domu jednorodzinnego  -  ok. 30.000,00 zł
 • dla mieszkania w bloku wielorodzinny  - ok.  20.000,00 zł

 

 

Ankieta po wypełnieniu powinna zostać złożona:

- w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej lub Biurze ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice;

- w wersji elektronicznej jako skan: gsalwa@umsiechnice.pl

Bliższym informacji w sprawie programu udziela Kierownik Biura ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach Pan Grzegorz Salwa Tel. 71 786 09 42, e-mail: gsalwa@umsiechnice.pl[1] zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg