Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner---turystyczne-top-15.jpg
baner-oferty-pracy.jpg
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Projekt „Kwalifikacje drogą do zatrudnienia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
14 / 12 / 2017 Aleksandra Chlebosz 2436

Projekt KWALIFIKACJE DROGĄ DO ZATRUDNIENIA realizuje Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu w partnerstwie z Gminą Kąty Wrocławskie, Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym "Vademecum" Bożena Węcka oraz Demokratyczną Unią Kobiet Klub Wrocławski  w ramach Osi Priorytetowej VIII Rynek pracy Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  

 

Jaki jest cel projektu?

Poprawa szans na zatrudnienie osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekt przewidziany jest dla 130 osób.

 

Co oferujemy osobom uczestniczącym w projekcie?

 • szkolenia zawodowe zgodne z potrzebami osób uczestniczących w projekcie i oczekiwaniami pracodawców lokalnego rynku pracy,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • warsztaty nauki aktywnego poszukiwania pracy,
 • trzymiesięczne staże zawodowe (dla 40 osób),
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • catering na warsztatach i szkoleniach,
 • stypendium szkoleniowe – około 810 zł.,
 • stypendium stażowe – około 990 zł.

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

 • osoby mieszkające w powiatach województwa dolnośląskiego: świdnickim, dzierżoniowskim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, trzebnickim, wrocławskim i w mieście Wrocław oraz
 • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo oraz
 • kobiety i mężczyźni powyżej 30 roku życia o niskich kwalifikacjach (kształcenie zakończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej) lub kobiety i mężczyźni powyżej 50 roku życia.

 

Jaki jest termin realizacji projektu?

01.03.2017-30.06.2018. Pierwsze szkolenia zaczynają się w drugiej połowie sierpnia.

Czy uczestnik projektu ponosi koszt wkładu własnego?

Nie.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu -  Biuro Projektu

Ul. Ostrowskiego 22, pokój 3/1

Tel. 71 333 11 36

e-mail: projektefs@handlowa.eu

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej.

http://www.handlowa.eu/pl/projekty/projekty-unijne/kwalifikacje-droga-do-zatrudnienia

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

„Kwalifikacje drogą do zatrudnienia”

Projekt adresowany jest do osób powyżej 30 r.ż. bezrobotnych lub biernych zawodowo, kobiet przebywających na urlopach wychowawczych, emerytów planujących powrót na rynek pracy.

Udział  w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

W ramach projektu oferowane jest następujące wsparcie:

1.      Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym, mające na celu identyfikację potrzeb oraz pomoc w określeniu ścieżki zawodowej.

2.      Grupowe zajęcia warsztatowe, mające na celu nabycie przez uczestników projektu kompetencji społecznych w zakresie umiejętności: komunikacyjnych i pracy w grupie, aktywnego poszukiwania pracy, efektywnej autoprezentacji i umiejętności wpływania na innych oraz zachowywania się w sytuacji stresowych.

3.      Wysokiej jakości szkolenia zawodowe. Celem szkoleń jest nabycie przez uczestników projektu kwalifikacji zawodowych w zakresie zgodnym z oczekiwaniami pracodawców i dopasowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy. Uczestnicy szkoleń otrzymują stypendium szkoleniowe w wysokości 817,92 zł.

4.      Dla zainteresowanych staże zawodowe, mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego. Czas trwania stażu 3 miesiące. Uczestnicy stażu otrzymają stypendium stażowe wysokości około 997,40 zł.

Dodatkowo oferowany jest zwrot kosztów dojazdu oraz catering.

W projekcie mogą wziąć udział osoby mieszkające we Wrocławiu lub w następujących powiatach województwa dolnośląskiego: wrocławskim, świdnickim, dzierżoniowskim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, średzkim, trzebnickim.

 

Liczba miejsc ograniczona.

 

Aktualnie prowadzony jest nabór na kurs księgowości z elementami kadry - płace, specjalista ds. logistyki, nowoczesny sprzedawca, magazynier wraz z obsługą wózka jezdniowego. Istnieje możliwość udziału w innych specjalistycznych szkoleniach.

Skontaktuj się już dziś: 71 333 11 36, 71 333 11 14

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg