Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Komunikat dotyczący uruchomienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, konsultacji i zajęć rewalidacyjnych w szkołach
21 / 05 / 2020 Mariusz Różnowicz 839

Od 25.05.2020r. rozpoczęcie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w  kl. I -III

Od 25 maja br. zostały przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymany został obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Obecnie gminne Szkoły Podstawowe prowadzą diagnozę potrzeb rodziców w zakresie zapewnienia opieki.
Prosimy o bezpośrednie kontaktowanie się z placówkami. Niezbędne jest złożenie zgłoszenia uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych. Zgłoszone dzieci będą mogły być objęte opieką świetlicy szkolnej, korzystać z obiadów w formie cateringu lub w przypadku posiadania szkolnej kuchni z posiłków szkolnych. Nie planuje się uruchomienia dowozów do placówek - dowóz dzieci pozostanie w zakresie Rodziców.
Informacje szczegółowe co do organizacji zajęć, opieki i dożywiania zostaną podane na stronach szkół.

Szczegóły w załczniku nr 1 - Wytyczne: GIS, MZ i MEN (po lewej stronie)

 

Od 25.05.2020 r. konsultacje dla uczniów w  kl. VIII


Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły zobowiązany jest to ich  organizacji, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością.
Informacje szczegółowe co do organizacji konsultacji dla ośmioklasistów zostaną podane na stronach szkół.

Od 1 czerwca br. planowane jest rozpoczęcie organizacji konsultacji dla uczniów wszystkich klas


Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły jest zobowiązany do ich organizacji, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.
Szczegóły organizacji konsultacji dla uczniów wszystkich klas zostaną umieszczone na stronach szkół.

Szczegóły w załczniku nr 2 - Wytyczne: GIS, MZ i MEN (po lewej stronie)

 

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne


Od poniedziałku, 18 maja br. została przywrócona możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.
Zajęcia są prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.Szczegóły w załczniku nr 3 - Rekomendacje GIS (po lewej stronie)

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg