Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
banereeeeeek.JPG
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner---turystyczne-top-15.jpg
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Dotrzymamy słowa! Nowy ośrodek zdrowia w Siechnicach będzie budowany. Milan Ušák – Burmistrz Siechnic
11 / 01 / 2019 Aleksandra Chlebosz 2127

 

 

Szanowni Państwo,

 

Wczorajsze emocje związane z głosowaniem nad wnioskiem dotyczącym wykreślenia budowy ośrodka zdrowia w Siechnicach z planów inwestycyjnych gminy opadają. Wspólnie nie dopuściliśmy do wykreślenia tej niezwykle potrzebnej i pilnej do wykonania inwestycji - ośrodka zdrowia, z którego korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy Naszej Gminy.

 

Serdecznie dziękuję 13 radnym, którzy zagłosowali przeciw wykreśleniu z planów inwestycyjnych Gminy budowy nowego ośrodka zdrowia. Za realizacją inwestycji głosowali radni z mojego komitetu:

 

- Piotr Gądziński z Żernik Wrocławskich,

- Barbara Jarząbek z Siechnic,

- Roman Kasprowicz z Siechnic,

- Anna Kozłowska z Żernik Wrocławskich,

- Michał Młyńczak z Radwanic,

- Małgorzata Mokrowska,

- Karolina Mońca z Siechnic,

- Piotr Nowiński z Siechnic,

- Maria Sulikowska z Iwin,

- Elżbieta Świech ze Świętej Katarzyny,

- Danuta Ziobrowska z Groblic,

oraz dwóch radnych z klubu Prawo i Sprawiedliwość:

- Andrzej Dulski z Siechnic

- Wiesław Juryta z Radwanic.

 

Za wykreśleniem ośrodka z planów inwestycyjnych Gminy Siechnice zagłosowało 8 radnych:

- Jakub Kłosiński z Radwanic (klub radnych Gmina Fair Play),

- Łukasz Kropski z Siechnic (klub radnych Gmina Fair Play),

- Alina Kłosowska z Siechnic (klub radnych Gmina Fair Play),

- Anna Schindler z Zębic (klub radnych Gmina Fair Play),

- Katarzyna Nowak-Pokorny ze Świętej Katarzyny (klub radnych Gmina Fair Play),

- Urszula Stachowicz z Radwanic (klub radnych Gmina Fair Play),

- Arkadiusz Krzyżanowski ze Świętej Katarzyny (klub radnych Prawo i Sprawiedliwość),

- Jolanta Olczak z Radwanic (klub radnych Prawo i Sprawiedliwość).

 

Należy podkreślić, że wnioski w zakresie wykreślenia ośrodka zgłoszone przez radnych z klubu Gmina Fair Play oraz dwoje radnych Prawa i Sprawiedliwości, nie wskazywały żadnego alternatywnego rozwiązania w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Naszej Gminy w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej.

 

Wnioski te  w ocenie mojej, jak i działu prawnego były przygotowane w sposób nieprecyzyjny i nieumiejętny, co podkreślałem podczas sesji i co nie spotkało się z jakimkolwiek sprzeciwem radnych klubu: Gmina Fair Play oraz dwojga radnych Prawa i Sprawiedliwości. Sposób ich przygotowania i wpisanie do nich błędnych informacji rodziło wątpliwości czy wniosek wskutek tych uchybień formalnych może być rozpatrzony przez Radę Miejską. Nawet po przerwie, ogłoszonej na prośbę tych radnych, nie przedłożyli oni poprawnie przygotowanych wniosków. Pomimo tego prosiłem radnych o poddanie ich pod głosowanie, aby uciąć dyskusję i podjąć ostateczną decyzję o utrzymaniu uchwalonych w połowie 2018 roku planów inwestycyjnych gminy zawierających budowę ośrodka zdrowia.

 

Ponadto Radny Jakub Kłosiński podczas sesji odczytał w imieniu klubu Gmina Fair Play stanowisko zawierające szereg pytań, zarzutów i stwierdzeń „popartych” słowami w stosunku do Gminy Siechnice i Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. takimi jak: „karykatura profesjonalizmu”, „zmanipulowanie”, „nachalny atak medialny”. Pomimo tego, że kilkukrotnie podczas sesji zwracałem się o udostępnienie odczytanego tekstu oświadczenia, w celu odniesienia się szczegółowo podczas sesji do każdej z poruszonych spraw, nie otrzymałem do dnia dzisiejszego w żadnej formie (papierowej lub elektronicznej) przedstawionego oświadczenia. W mojej opinii takie działanie miało na celu jedynie oczernienie mnie, Gminy oraz Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. nad czym bardzo ubolewam.

 

Szczególnie dziękuję mieszkańcom, którzy bardzo licznie przybyli na posiedzenie Rady Miejskiej aby wyrazić swój sprzeciw dla wniosku o wykreślenia tej inwestycji. Mieszkańców obecnych podczas sesji było tak wielu, że nie tylko zajęli wszystkie miejsca siedzące i stojące na sali, ale także przez trzy godziny stali w korytarzach prowadzących do sali sesyjnej. Dziękuję!

 

Tak jak mówiłem podczas sesji uważam, że wybory już się skończyły i radni powinni pracować na korzyść mieszkańców podejmując wyzwania i decyzje służące naszej społeczności. Powinniśmy pracować i budować, a nie zatrzymywać inwestycje i podważać racjonalne decyzje Rady Miejskiej poprzedniej kadencji.

 

Milan Ušák

Burmistrz Siechnic

 

 

 

Pełna wideorelacja z posiedzenia Rady Miejskiej w Siechnicach w dniu 10.01.2019 roku
znajduje się tutaj...

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-rekrutacja.jpg