Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Aktualności
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Gmina Siechnice rozpoczyna realizację projektu „Siechnicka Koperta Życia”
25 / 09 / 2019 Maciej Skwara 1029

Wzorem innych gmin Gmina Siechnice postanowiła  przystąpić do  akcji społecznej zwanej „Kopertą Życia”. Akcja ma na celu uświadomienie, jak ważne są dokładne informacje  na temat naszego zdrowia, w przypadku gdy znajdziemy się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Akcja skierowana jest przede wszystkim do osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, a w szczególności samotnych.Koperta Życia umożliwia ratownikom medycznym szybki dostęp do informacji na temat stanu zdrowia osoby wymagającej zabezpieczenia medycznego.

 

Pierwsze egzemplarze „Siechnickiej Koperty Życia” wręczył osobiście Burmistrz Siechnic Milan Ušák, który odwiedził podopiecznych seniorów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ich domach. Jak podkreśla Burmistrz, projekt wpisuje się w gminną politykę senioralną i ma przede wszystkim podnieść bezpieczeństwo zdrowotne osób starszych w Gminie Siechnice.

 

Osoby objęte projektem otrzymają specjalnie przygotowane pakiety. Zestaw „Siechnicka Koperta Życia” składa się z następujących elementów:

 

  • koperty foliowej-strunowej (format A5) odpowiednio zabezpieczonej do trwałego przechowywania w lodówce,
  • karty informacyjnej, format A4;
  • magnes na lodówkę z informacją „Tu znajduje się koperta życia”
  • naklejka informacyjna do umieszczenia w dowolnym miejscu (np.na drzwiach).

 

W takiej Kopercie powinny się znaleźć najważniejsze informacje  dotyczące  zdrowia seniora, przyjmowanych leków oraz kontakt do rodziny/opiekunów. Dzięki umożliwieniu szybkiego dotarcia do kluczowych informacji o stanie zdrowia seniora wszystkie służby pomocowe, ale przede wszystkim ratownicy medyczni będą mogli skorzystać z pewnej informacji o stanie zdrowia osoby, do której zostali wezwani. Z takim zabezpieczeniem dokumentacyjnym, seniorzy będą mogli czuć się bezpieczniej, a udzielona pomoc skuteczniejsza. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które z reguły  znajduje się w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne Na zewnętrznych drzwiach lodówki koniecznie trzeba przykleić naklejkę „Tu jest Koperta Życia”.

 

Zakupione w ramach projektu zestawy będą dystrybuowane wśród seniorów w wieku emerytalnym przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach.

 

Karta informacyjna powinna zostać wypełniona przez Seniora w zakresie danych osobowych wraz z podaniem kontaktu do osób najbliższych. Część medyczną – diagnozę, przyjmowane leki oraz inne ważne informacje o stanie zdrowia wypełnia lekarz pierwszego kontaktu.  W tym zakresie konieczna będzie ścisła współpraca z NZOZ w Świętej Katarzynie.

 

Komplet zawierający foliową kopertę na zatrzask wraz z kartą informacyjną oraz naklejką na lodówkę można otrzymać bezpłatnie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach w godzinach pracy tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:10-15:10 w środy od 9:00-17:00. Informacje dotyczące projektu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach pod numerem telefonu 71/ 311 39 68 wew. 122 w godzinach urzędowania lub na stronie internetowej Ośrodka https://gops-siechnice.org.pl

 

 

 

 

 

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się