Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner---turystyczne-top-15.jpg
baner-oferty-pracy.jpg
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
zapytaj_burmistrza_ze_zdjeciem.gif
banerek-telefony-alarmowe-ruchomy.gif
banerek---MPZP.gif
malutkie info na stronę gminy.png
wiadomości siechnickie.JPG
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.
USŁUGI GEODEZYJNE GEO-FM
Adres:
Miasto:
Telefon:
E-mail:
www:
Parkowa 28
55-010 Święta Katarzyna
692244689
filipgeo@wp.pl
geofm.pl

 

Oferta współpracy w  zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych

 

Firma „Geo-FM” oferuje swoje Usługi w zakresie Geodezji i Kartografii .

Wykonujemy między innymi :

- mapy do celów projektowych w formie klasycznej jak również w formie numerycznej (AutoCad, Microstation)     

- inwentaryzacja architektoniczno – budowlana                                                                                                          

 -tyczenie obiektów w terenie (pod wykop, tyczenie osi w wykopie, w tym przenoszenie ich na ławy budowlane)
- tyczenie tras osi projektowanych sieci i urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu
- tyczenie kolizji z istniejącymi sieciami podziemnego uzbrojenia
-tyczenie i obsługa geodezyjna obiektów drogowych i inżynierskich                                                                          

- nadzór geodezyjny wykonania robót ziemnych, fundamentów, konstrukcji podporowych.
- Pomiar i obliczanie objętości mas ziemnych
- tyczenie osi konstrukcyjnych na kolejnych kondygnacjach
- zakładanie reperów roboczych (przenoszenie wysokości na teren budowy)

- kontrola wysokościowa realizacji inwestycji na każdym etapie budowy   

- podziały nieruchomości, okazania granic                                                                                                                          -pomiary powierzchni użytkowych lokali  

- pomiary powykonawcze wraz z naniesieniem zmian na mapę zasadniczą

- oraz wszelkie inne prace związane z dziedziną Geodezji i Kartografii.

                Naszą firmę tworzą  kompetentni , odpowiedzialni i doświadczeni pracownicy posiadający odpowiednie wykształcenie oraz wszelkie wymagane uprawnienia do wykonywania prac geodezyjnych ,  co pozwala nam traktować każdego klienta i każde zlecenie indywidualnie i wykonać je z należytą starannością oraz na najwyższym poziomie .

Zapraszamy do współpracy 

Pdf
Drukuj
stronę
Powrót
(wstecz)
Wypowiedz
się
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-rekrutacja.jpg
baner-wymiana-pieców-UE.gif