Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Odpowiedź na pytanie nr 94
17 / 12 / 2012

Pytanie:

Moje pytanie dotyczy działań Urzędu w sprawie ochrony środowiska i zdrowia ludzi a mianowicie czynności mających na celu ograniczenia spalania w ogrodach i na działkach liści i innych śmieci. Pomimo liczych publikacji informujących o szkodliwości dla zdrowia ludzi dymu powstałego w wyniku takiegio spalania nic się u nas nie zmienia (np: miasto Wrocław wydało zakaz spalania liści). Wdychanie śmierdzącego, drażniącego dymu wcześniej czy później odczujemy na własnym zdrowiu (dziwimy sie skąd tyle alergii u dzieci a nawet i starszych. W Radwanicach dym jest wszech obecny, wdziera sie do domów. Zabudowa jest coraz bardziej zwarta, wolne działki są zabudowywane, a ludzie palacy liście i nie tylko w ogrodach postępują tak, jakby byli ogrodzeni szczelnym murem na swojej działce i wychodzą z załóżenia "wolnośc Tomku w moim domku". Wszelkie indywidulane działania, prośby o zaniechanie dotychczasowych sposobów usuwania liści, gdyż przeszkadzaja Innym nie mają zrozumienia. Pozdrawiam KM

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
 
Uprzejmie informuję, że również na terenie Naszej Gminy obowiązują przepisy zabraniające spalania odpadów poza instalacjami do tego przeznaczonymi. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest możliwość spalania odpadów drzewnych i pochodnych. Mowa tu o odpadach pochodzenia naturalnego - drewnie w czystej postaci bez jakichkolwiek dodatków toksycznych, tj. farb, klejów, impregnatów i powłok ochronnych. Do odpadów takich nie zalicza się także odpadów roślinnych – liści, traw i łodyg, a także arkuszy papieru zanieczyszczonych farbą drukarską oraz  płyt wiórowych. Przepis natomiast nie ingeruje w tzw. rozpałki do grilla oraz materiały przeznaczone do palenisk - instalacji grzewczych.
Uchwalony przez Radę Gminy przywołany zakaz obowiązuje już od 2006 rok. Od tego też momentu uprawnieni pracownicy Urzędu – w tym strażnicy miejscy od 2007 roku, na rzecz minimalizowania niewłaściwych zachowań z zakresu środowiska naturalnego, prowadzą cykliczne działań informacyjno – kontrolne na terenie całej Gminy. Dodatkowo w porozumieniu z palcówkami oświatowymi realizują oni wśród najmłodszych konkursy pod hasłem przewodnim „dbajmy o środowisko”. Powyższe działania i konkursy pozwalają przekazać nie tylko negatywne skutki spalania odpadów, ale również zobrazować szersze spektrum ochrony środowiska, jak i promować poprawne wzorce zachowań wśród młodzieży.  
Dla zwiększenia efektywności powyższych działań organizowane są również liczne zbiórki odpadów tzw. odpadów wielkogabarytowych. Działania te stanowią nie tylko jeden z elementów przeciwdziałających spalaniu toksycznych odpadów. Prowadzona zbiórka pozwala także zminimalizować spalanie odpadów w instalacjach grzewczych, a także zjawisko zaśmiecania lasów oraz poboczych dróg. W ten sposób minimalizowane są niewłaściwe zachowania mieszkańców, które mogą oddziaływać niekorzystnie na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie poprzez emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
Okres jesienny, to nie tylko prace porządkowe na terenie przydomowych ogrodów oraz spalanie odpadów tam zebranych – głownie liści oraz łodyg roślin. Jest to także początek okresu grzewczego, gdzie rozruch systemu grzewczego często powoduje jego początkowo znikomą siłę spalania; skutkując znacznym zadymieniem w najbliższej okolicy. Wzrost dokuczliwości powodowanej zadymieniem może znacząco się nasilać w przypadku usadowienia określonej nieruchomości w tzw. niecce.
Rok 2012 - w porównaniu do lat poprzednich, charakteryzuje się znaczącym wzrostem zrozumienia zasad ochrony środowiska wśród mieszkańców naszej Gminy. Obecnie Straż Miejska odnotowuje jedynie ułamek zgłoszeń odnoszących się do spalania odpadów, w tym odpadów roślinnych w porównaniu do lat poprzednich. W miesiącu październiku i listopadzie odnotowano tylko 7 zgłoszeń, z czego jedynie jedno zostało potwierdzone.  Wskazana ilość zgłoszeń obejmuje również zgłoszenia dokonane przez Panią (informacja ze Straży Miejskiej).
Stąd też pragnę poinformować, że przeprowadzone kontrole najbliższej okolicy Pani zamieszkania nie potwierdziły, aby w rejonie ulicy Kościuszki dokonywano spalania jakichkolwiek odpadów na terenie otwartym. Stwierdzono natomiast unoszący się dym z instalacji grzewczych domów. Jednakże roztaczająca się woń oraz koloryt wydobywającego się dymu nie wzbudził zastrzeżeń kontrolujących strażników. Ponadto z przeprowadzonych z Panią licznych rozmów nie wynikało, aby mogła Pani wskazać osoby lub miejsca, w których dochodzi do cyklicznych naruszeń prawa – spalania odpadów roślinnych (według informacji uzyskanej od Straży Miejskiej).
W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości proszę o dokonanie bezpośredniego zgłoszenia pod numer dyżurny Straży Miejskiej: GSM 500 079 483 lub za pośrednictwem e – maila: strazmiejska@umsiechnice.pl

Milan Ušák
Burmistrz Siechnic

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg