Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Odpowiedź na pytanie nr 99
31 / 12 / 2012

Pytanie:

PO CO TO FORUM ,SKORO OSTATNI WPIS MOŻNA ODCZYTAĆ Z WRZEŚNIA 2012 ? PONAWIAM SWOJE PYTANIE SPRZED KILKU DNI: DLACZEGO NIKT NIC NIE ROBI ABY NA NASZYCH ULICACH BYŁO ODŚNIEŻONE I NIE BYŁO ŚLISKO.DROGA KOŁO GIMNAZJUM TO JEDNO LODOWISKO I KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA TAKI STAN .A MOŻE STRAŻ MIEJSKA SPRAWDZIŁABY NAWIERZCHNIE NASZYCH ULIC-TERAZ JAKOŚ ICH NIE WIDZĘ ABY JEŹDZILI PO MIEŚCIE.SKORO PAN ZAPOMINA O NAS TO NA PEWNO MY ZAPOMNIMY KIEDY PRZYJDZIE ZAGŁOSOWAĆ NA WYBORACH.ZAZNACZAM ,ŻE PISZĘ W IMIENIU WIELU WYBORCÓW.

 

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
Zgodnie z regulaminem korzystania z formularza z pytaniami do Burmistrza Siechnic (który musiał Pan zaakceptować wysyłając pytanie) informuję, że termin na udzielenie przeze mnie odpowiedzi wynosi do 30 dni od daty otrzymania przeze mnie pytania. W sprawach naprawdę pilnych staram się natomiast odpowiadać niezwłocznie. Zaznaczam również, że w momencie przesłania przez Pana tego pytania ostatnia odpowiedź była udzielona dnia 29 listopada 2012 r.
W kwestii odśnieżania uprzejmie informuję, że  zgodnie z podpisaną umową Wykonawca ma za zadanie odśnieżać ulice i chodniki zgodnie z obowiązującymi standardami. Drogi gminne zostały podzielone na standardy zimowego utrzymania, różniące się stanem utrzymania jezdni oraz dopuszczalnymi odstępstwami w zakresie zaśnieżenia jezdni i występowania śliskości.
Ulice mają być odśnieżane zgodnie z II standardem, tj:

1.    Odśnieżanie
Drogi odśnieżane będą na całej długości i szerokości. Dopuszcza się zaleganie na jezdni zajeżdżonego śniegu oraz lokalne wystąpienie języków śnieżnych; wystąpienie luźnego śniegu i zasp do 8 godz. od ustania opadów śniegu; przerw w komunikacji do 8 godz. od ustania opadów śniegu.

2.    Zwalczanie śliskości
Zwalczanie śliskości odbywać się będzie tylko za pomocą materiałów „uszorstniających” w miejscach decydujących o możliwości ruchu tam gdzie występowanie śliskości zimowej mogłoby uniemożliwić ruch pojazdów. Do takich miejsc zakwalifikowano:
-miejsca o pochyleniu podłużnym >4%,
-skrzyżowania z drogami powiatowymi, krajowymi i wojewódzkimi,
-skrzyżowania z PKP.
W miejscach ustalonych do posypywania dopuszcza się występowanie:
-gołoledzi i lodowicy do 8 godz.,
-śliskości pośniegowej do 10 godz.

Ulica Gimnazjalna, jako jedna z ulic na których jeżdżą autobusy komunikacji gminnej, odśnieżana jest według standardu A, tj:

1.    Odśnieżanie
Drogi odśnieżane będą na całej długości i szerokości. Dopuszcza się:
-występowanie luźnego śniegu do 3 godz.,
-zaleganie na jezdni zajeżdżonego śniegu, lokalne występowanie zasp i języków śnieżnych do 3 godz. od ustania opadów śniegu,
-możliwość występowania utrudnień w ruchu dla samochodów osobowych.

Zakończenie odśnieżania musi nastąpić w terminie do godz. 7.00 w dniu rozpoczęcia realizacji zadań. Czas zakończenia odśnieżania wynosi maksymalnie 2 godziny od zgłoszenia. W przypadku konieczności Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego rozpoczęcia akcji odśnieżania bez uprzedniego powiadomienia przez Zamawiającego.

2.    Zwalczanie śliskości
Zwalczanie śliskości odbywać się będzie za pomocą materiałów „uszorstniających” w takich miejscach jak:
- skrzyżowanie z drogami,
- skrzyżowania z PKP,
- odcinki o pochyleniu >4%,
- przystanki autobusowe,
- inne miejsca, w zależności od warunków lokalnych i atmosferycznych.

W miejscach ustalonych do posypywania dopuszcza się występowanie gołoledzi, szronu, szadzi, lodowicy, śliskości pośniegowej do 3 godz.

Informuje również, że w 2013 r. Gmina przeznaczyła w planach kwotę ponad 87 000 zł na odśnieżanie dróg i chodników gminnych.


Milan Ušák
Burmistrz Siechnic

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się