Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Odpowiedź na pytanie nr 110
28 / 01 / 2013

Pytanie:


Szanowny Panie Burmistrzu. Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące ul. Zacisze w Żernikach Wr. Czy Gmina planuje w 2013r. budowę oświetlenia tej ulicy (wg posiadanych informacji była wykonywana już dokumentacja projektowa), kiedy możemy liczyć na poprawę nawierzchni drogi (wg informacji przekazywanych na spotkaniu z mieszkańcami planowane było takie zadanie w mijającym roku) oraz kiedy będzie realizowana kanalizacja sanitarna (w części została już zbudowana ze środków prywatnych, ale nie funkcjonuje z powodu braku podłączenia).


Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Uprzejmie informuję, że realizacja inwestycji związanej z budową oświetlenia drogowego w ul. Zacisze może być zrealizowana wyłącznie na odcinku drogi stanowiącym własność Gminy, natomiast dokumentacja projektowa wykonana staraniem prywatnego inwestora obejmuje również realizację oświetlenia na terenach prywatnych. Na terenie gminnym znajduje się jedynie 3 na 15 punktów oświetleniowych. W związku z powyższym istnieje konieczność wykonania nowego opracowania projektowego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Realizację oświetlenia ulicznego w powyższym zakresie planuje się do ujęcia w budżecie na 2014 r.

Naprawy miejscowe nawierzchni jezdni ul. Zacisze są planowane do wykonania w drugim kwartale bieżącego roku, natomiast docelowa nawierzchnia będzie planowana do realizacji po ułożeniu w drodze sieci kanalizacyjnych.

Kanalizacja sanitarna w Żernikach Wrocławskich jest realizowana przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności oraz PROW. Aktualnie Gmina otrzymała dofinansowanie na wykonanie kanalizacji sanitarnej w zakresie ujętym w I, II i III etapie realizacji robót ujętych w projekcie budowlano-wykonawczym. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze ujęta jest w IV etapie realizacji. Przewidywany termin realizacji tego etapu to lata 2015-2016.


Milan Ušák
Burmistrz Siechnic

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się