Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Odpowiedź na pytanie nr 112
08 / 02 / 2013

Pytanie:

Panie Burmistrzu, chciałbym się zapytać o to, na jakim etapie są prace związane z budową nowej bieżni lekkoatletycznej w Siechnicach. Z tego co mi wiadomo miała ona zostać oddana do użytku pod koniec ubiegłego roku, co jednak nie miało miejsca.

 

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
Dotychczas został zrealizowany następujący zakres robót:

-    Budynek zaplecza dla zewnętrznych boisk sportowych (roboty ziemne, fundamenty, konstrukcja stalowa dachu, ściany murowane, dach - konstrukcja i pokrycie, dach - obróbki blacharskie, orynnowanie, dach - konstrukcja i pokrycie, stolarka aluminiowa),
-    Budynek zaplecza stadionu wraz z trybunami zadaszonymi: (roboty ziemne, fundamenty, ściany żelbetowe),
-    Drogi i chodniki wewnętrzne (etap II): Droga dojazdowa, zatoka parkingowa, chodniki z kostki betonowej,
-    Instalacje sanitarne w budynku zaplecza sportowego (przyłącze wodociągowe, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja kanalizacji sanitarnej (bez białego montażu), wentylacja grawitacyjna),
-    Instalacje elektryczne w budynku zaplecza sportowego,
-    Instalacje elektryczne zagospodarowanie terenu (linie kablowe n.n.),
-    Parking i droga dojazdowa W1-W6 (podbudowy i nawierzchnie z kostki betonowej, Zatoki parkingowe - chodniki),
-    Sieć wodociągowa, ks, kd etap II (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, odwodnienie powierzchni boisk sportowych, Odwodnienie liniowe bieżni,
-    Boisko piłkarskie (bez nawierzchni), elementy urządzeń lekkoatletycznych,
-    Trybuny ziemne.


W maju 2012 r. Wykonawca (POLCOURT S.A.) zgłosił Projektantowi, że nie są zachowane normatywne odległości pomiędzy budowanymi trybunami żelbetowymi a napowietrzną siecią ciepłowniczą, stanowiącą własność firmy KOGENERACJA S.A. W wyniku zaistniałej kolizji Urząd wezwał Projektanta stadionu – MPP Maćków Sp. z o.o. do dostarczenia uzgodnienia nienormatywnego zbliżenia trybun do ww. sieci. Uzyskano odpowiedź, że projekt opracowany przez MPP Maćków jest zaprojektowany błędnie – niezgodnie w wymogami gestora ww. medium. Aktualnie Pracownia Projektowa opracowuje dokumentację zamienną.
Jednocześnie na budowie istnieje kolizja budowanego słupa napowietrznej linii 110 kV relacji Hermanowice-Czechnica-Klecina, który to firma ELFEKO zobowiązała się przebudować, jednak z uwagi na trwające problemy formalno-prawne nie mogła dotychczas zrealizować.   
Z uwagi na powyższe okoliczności, uniemożliwiające zakończenie prac realizowanych przez Wykonawcę robót na przedmiotowej inwestycji w październiku 2012 r. Urząd odstąpił od umowy z Wykonawcą robót, celem rozliczenia dotychczas wykonywanych prac.
Po uzyskaniu zamiennej dokumentacji projektowej oraz likwidacji kolizji ww. słupa Gmina Siechnice ogłosi przetarg na Wykonawcę robót, z terminem zakończenia inwestycji na czerwiec 2014 r.

 

Milan Ušák
Burmistrz Siechnic

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się