Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Odpowiedź na pytanie nr 136
26 / 04 / 2013

Pytanie:

Dlaczego na stronie internetowej Urzędu Gminy Siechnice w zakładce Plany Zagospodarowania Przestrzennego nie są ujęte Iwiny? Czy w bieżącym roku planowane są w Iwinach inwestycje typu - remonty dróg gminnych całościowe lub cząstkowe, instalacja oświetlenia ( bezpieczeństwo - w szczególności dzieci ), chodniki, odwodnienie ulicy Polnej i ulic bocznych będących własnością gminy? Na kiedy jest przewidziany koniec remontu ul. Kolejowej w Żernikach Wr.

E.M-P.


Odpowiedź:

Szanowna Pani,

Oczywiście w bieżącym roku Gmina planuje remonty dróg m.in. w miejscowości Iwiny. Zaznaczę jednak, że będą to w przeważającym stopniu remonty cząstkowe.

Koniec remontu nawierzchni ul. Kolejowej w Żernikach Wrocławskich był przewidywany na 12 kwietnia 2013 r. (jest to termin wynikający z umowy). Jednak należy spodziewać się, że ze względu na warunki atmosferyczne w marcu i na początku kwietnia termin ten może się wydłużyć.


Jeżeli chodzi o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Iwiny, gmina Siechnice posiada dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, niestety z uwagi na złą jakość rysunku planu nie jesteśmy w stanie umieścić go na stronie. W chwili obecnej możliwe jest jedynie umieszczenie tekstu ww. planów miejscowych.

Jednocześnie informuję, że dla części Iwin sporządzane są nowe plany miejscowe, które obecnie wyłożone są do publicznego wglądu i można się z nimi zapoznać również na stronie internetowej gminy http://www.siechnice.gmina.pl/aktualnosc-3-885-Zachecamy_do_zapoznania_sie_z_MPZP_wylozonymi_do_publicznego_wgladu.html

Milan Ušák
Burmistrz Siechnic

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się