Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Opowiedź na pytanie 151
13 / 05 / 2013

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu, Po raz drugi został odwołany przetarg na „przebudowę ul. Słonecznej w Św. Katarzynie”. Zamawiający unieważnił postępowanie, bo jak czytamy w uzasadnieniu, nie potrafił opisać co chce zamówić (!?!): - co Gmina planuje zrobić, żeby w przyszłości nie dochodziło do tak kuriozalnych sytuacji (jakby nie patrzyć jest to marnowanie pieniędzy podatników)? - kiedy zostanie ogłoszony kolejny przetarg i z jakim terminem realizacji? - podczas pierwszej próby wybudowania (nie wiem skąd pomysł że to przebudowa) ulicy Słonecznej objazd został poprowadzony ulicami Orzechową i Leszczynową, co doprowadziło do kompletnej dewastacji zwłaszcza odcinka ul Leszczynowej – dlaczego Zamawiający nie dopilnował, żeby te szkody zostały naprawione przez Wykonawcę (jak rozumiem rozwiązanie umowy za porozumieniem to niewątpliwy ukłon w kierunku firmy, która nie czyta SIWZ a podpisuje umowę)? Kiedy te szkody zostaną naprawione? !ciąg dalszy na kolejnym formularzu-ograniczenie 1000zn.! ! i ciąg dalszy tematu dróg ! - gdzie można zapoznać się z długoterminowym planem budowy ulic i chodników dla Św. Katarzyny? - czy Gmina zadbała żeby jej drogi (m.in. ulica Zacharzycka w Św. Katarzynie) został naprawione przez Wykonawcę lub na koszt Powiatu z tyt. dewastacji przez ciężki sprzęt używany do budowy WOW? Na Zacharzyckiej prace trwają zaledwie kilkanaście dni a degradacja nawierzchni już jest znacząca. Z poważaniem Piotr Hojnor


Odpowiedź:

Szanowny Panie, 

Uprzejmie informuję, że za przygotowanie merytorycznej część dokumentacji przetargowej odpowiada pracownik merytoryczny Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego. Po stwierdzeniu niestarannego przygotowania dokumentacji do pierwszego przetargu pracownik został ukarany możliwą do nałożenia karą porządkową. Po powtórnym ogłoszeniu przetargu i stwierdzeniu, że pracownik ponownie niesumiennie wykonał swoje obowiązki, umowa o pracę została wypowiedziana.
Nowy przetarg powinien zostać ogłoszony do dnia 17 maja br. będzie w nim określony okres realizacji zadania od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 15 listopada 2013 r. Z przewidywaną organizacją ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót można zapoznać się w Wydziale Inwestycyjno-Komunalnym Urzędu Miejskiego.
Z długoterminowym planem budowy ulic i chodników w Świętej Katarzynie jak i na terenie całej gminy można zapoznać się analizując Wieloletnią Prognozę Finansową, dołączoną do Budżetu Gminy, dostępną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy.
Budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia realizowana obecnie w rejonie ulicy Zacharzyckiej jest inwestycją wojewódzką Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Ulica Zacharzycka jest drogą powiatową, zarządzaną przez Starostę. Obsługę komunikacyjną budowy poprzez tą drogę DSDiK uzgadniało w Starostwie Powiatowym. Kilkukrotnie prowadziłem rozmowy z Panem Starostą i czynię starania, aby Powiat po zakończeniu budowy obwodnicy wykonał remont ulicy Zacharzyckiej począwszy od ul. Żernickiej. Za naprawy powstających na bieżąco uszkodzeń odpowiada Starostwo Powiatowe.

 

Milan Ušák
Burmistrz Siechnic

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się