Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Odpowiedź na pytanie nr 179
11 / 10 / 2013

Pytanie:

Dzień dobry,
jako mieszkaniec Gminy Siechnice pytam Pana Burmistrza dlaczego cena 1 m3 wody i odprowadzonych ścieków jest u nas ponad 2 zł netto wyższa niż we Wrocławiu? Jak sądzę, a raczej wiem to na pewno, koszty utrzymania ZGK Siechnice są niższe niz MPWiK we Wrocławiu (oczywiście proporcjonalnie). Nadmienię również, że kupujecie Państwo dla nas wodę w MPWiK we Wrocławiu za cenę zdecydowanie niższą, i wiem o czym mówię. Pytam więc, dlaczego ja, mieszkaniec Gminy Siechnice, muszę ponosić tak wysokie koszty zakupu 1 m3 wody i odprowadzania ścieków? Ja nie widzę logicznego uzasadnienia, chyba, że w ten sposób Gmina łata swoją dziurę budżetowa. Liczę na uczciwą rzetelną odpowiedź,
pozdrawiam
Witold Gronkowski


Odpowiedź:

Szanowny Panie,
Cena wody i ścieków wiąże się z wysoką aktywnością inwestycyjną Zakładu Gospodarki Komunalnej w Siechnicach. Z danych przedstawionych przez Prezesa ZGK wynika, że dla zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę oraz zapewnienia niezawodności dostaw niezbędny jest szereg inwestycji. Należą do nich m.in. rozwinięcie sieci wodociągowych w ramach zobowiązań podjętych przez Gminę, wykonanie projektu oraz budowa sieci wodociągowej w Siechnicach przy ul. Grabskiego, analiza możliwości i poszukiwanie nowych ujęć wody w rejonie SUW w Suchym Dworze, wykonanie projektu i w dalszej perspektywie budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szostakowice, budowa sieci wodociągowej spinającej sieć przebiegającą w  ul. Kwiatkowskiego w Siechnicach z siecią na ul. Łąkowej w Groblicach.
ZGK w zadaniach inwestycyjnych związanych z kanalizacją sanitarną planuje modernizację części mechanicznej ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków SBR (przepompownia ścieków), renowację części kolektorów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej w Siechnciach, wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Grabskiego w Siechnicach, rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Groblicach, doposażenie istniejących przepompowni ścieków w urządzenia do zdalnego przesyłu danych i sterowania. Ponadto planuje się wykonanie projektów i koncepcji sieci sanitarnych : Święta Katarzyna- Zacharzyce, Siechnice – ul. Grabskiego, Groblice – ul. Kotowicka, Iwiny – ul. Zielona. Powyższe zaplanowane zadania inwestycyjne wymusiły niestety podniesienie stawek za wodę i ścieki.
Ponad 2/3 sprzedawanej przez ZGK wody pochodzi nie z własnej produkcji a z zakupu z zewnątrz (m.in. od MPWiK we Wrocławiu) – w takim przypadku cena wody w gminie Siechnice nie będzie porównywalna z ceną we Wrocławiu chyba, że rozbudujemy własne ujęcia. Gmina nie łata dziury budżetowej ale rzeczywiście – podobnie jak w wielu innych gminach w Polsce – skończyły się możliwości sztucznego utrzymywania zaniżonych cen wody i ścieków przez udzielanie dopłaty do tej ceny z budżetu gminy (czyli z naszych podatków).

Z wyrazami szacunku,
Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się