Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Obszar Natury 2000
19 / 05 / 2014

Na terenie gminy Siechnice zlokalizowane są obszary włączone w tereny Natury 2000. Jest to obszar chroniony o kodzie PLB02000 2 nadanym przez Ministerstwo Środowiska. Całość obszaru o tym kodzie wynosi 7 987,8 ha i zlokalizowany jest także na terenie gmin: Oława – gmina wiejska, Oława – gmina miejska, Jelcz–Laskowice, Czernica, Wrocław. Natura 2000 to sieć obszarów chronionych, powstała na mocy prawa europejskiego (Dyrektywy 79/403/EEC zwanej dziś Dyrektywą Ptasią, w skrócie DP oraz Dyrektywy 92/43/EEC czyli Dyrektywy Siedliskowej - DS). Celem Natury 2000 jest stworzenie Europejskiej Sieci Ekologicznej Obszarów Chronionych, której podstawowym celem jest zachowanie wszystkich zagrożonych i najbardziej reprezentatywnych dla naszego kontynentu siedlisk przyrodniczych wraz z towarzyszącą im fauną i florą. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 pełni kluczową rolę w ochronie różnorodności biologicznej na terytorium Polski. Powierzchnia obszaru Natury 2000 na terenie gminy Siechnice wynosi 2587,9 ha.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg