Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Informacje ogólne na temat gminy Siechnice
21 / 01 / 2016 Mariusz Różnowicz

Położenie
Gmina Siechnice położona jest w Dolinie Odry i na Równinie Wrocławskiej. Graniczy z Wrocławiem w jego południowo-wschodniej części. Komunikację zapewnia rozbudowany układ dróg, w tym droga krajowa nr 94, łącząca Wrocław z Opolem i ze Śląskiem oraz trasa wojewódzka nr 395 Wrocław-Strzelin. Nową drogą jest składająca się jak na razie z dwóch odcinków biegnących przez teren gminy Siechnice tzw. Wschodnia Obwodnica Wrocławia (pierwszy odcinek z Łan do Siechnic został otwarty na początku 2013 roku, natomiast w grudniu 2014 roku otwarto odcinek z Siechnic do Iwin). Przez teren gminy prowadzą też trzy linie kolejowe (istnieją cztery stacje na terenie gminy Siechnice [w Świętej Katarzynie i Zębice (na trasie kolejowej Wrocław - Brzeg - Opole), w Siechnicach (na trasie kolejowej Wrocław - Czernica - Jelcz Laskowice) oraz w Smardzowie (na trasie kolejowej Wrocław - Kłodzko - Międzylesie)]. Gmina oddalona jest o 10 km od centrum Wrocławia, co zaspokaja zapotrzebowanie na usługi (sieć banków, uczelni etc.).
W niewielkiej odległości znajduje się też międzynarodowy port lotniczy we Wrocławiu oraz jedna z największych w Polsce kolejowych stacji przeładunkowych Wrocław-Brochów. Istnieje tu również dojazd do autostrady A4, będącej połączeniem z Wrocławia do Opola, Katowic i Krakowa.
Granica z Niemcami oddalona jest od gminy o 160 km, a z Czechami o 120 km.

Przyroda
Blisko 40% terenu gminy zajmuje projektowany Park Krajobrazowy Doliny Odry i Oławy, na którego terenie znajdują się jeziorka Kotowickie (Kotowice), Czarna Łacha (Siechnice), łąki i polany w Trestnie, łąki i dolina Oławy pomiędzy Mokrym Dworem a Siechnicami oraz lasy pomiędzy Siechnicami a Kotowicami. Obszar Parku cechuje bogata różnorodność fauny i flory. Łowiska obfitują w wiele gatunków ryb. Występują tu również siedliska rzadkich roślin.

Transport
Bliskość Wrocławia w pełni zaspokaja potrzeby inwestora pod względem niezbędnych usług i ułatwia wszelkie sprawy związane z transportem.
a) kolej
W pobliżu gminy zlokalizowana jest kolejowa stacja przeładunkowa Wrocław-Brochów. Przebiegają tędy również trzy linie kolejowe z pięcioma stacjami kolejowymi. Uzupełnieniem są stacje kolejowe we Wrocławiu.
b) drogi
Teren gminy pełni znaczącą rolę w obsłudze komunikacyjnej Wrocławia - biegną tędy połączenia kolejowe i drogowe Opola, Jelcza-Laskowic, Strzelina oraz południowo - zachodniej Polski. Miejscowości: Siechnice, Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Smardzów, Mokry Dwór i Trestno obsługuje komunikacja miejska (z Wrocławia). Kilka innych miejscowości łaczą połączenia wewnątrzgminnej komunikacji autobusowej).
Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 94, łącząca Wrocław z Opolem i ze Śląskiem oraz trasa wojewódzka nr 395 Wrocław-Strzelin. W odległości niespełna 3 km od granicy gminy znajduje się autostrada A-4, będąca połączeniem ze Śląskiem oraz łącząca Niemcy z Ukrainą.
c) lotnisko
Międzynarodowy Port Lotniczy Strachowice znajduje się w odległości około 20 km od gminy, w zachodniej części Wrocławia. Port lotniczy realizuje połączenia na krasach krajowych i zagranicznych.
d) port rzeczny
Port Miejski, usytuowany jest w północnej części Wrocławia, w odległości około 20 km od terenu gminy. Wraz z portami Wrocław-Popowice i Wrocław-Zacisze wchodzi on w skład zespołu portów wrocławskich i dysponuje 5 przeładowniami i 6 nabrzeżami.

Zasoby ludzkie - kwalifikacje, potencjał
Ludzie zamieszkujący gminę, a szczególnie osiedlający się w niej, to przede wszystkim osoby młode o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Liczba ludności coraz szybciej wzrasta w wyniku migracji przede wszystkim z Wrocławia. Wynika to oczywiście z położenia gminy oraz niezwykłego wzrostu budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego na terenie całej gminy Siechnice.
Cztery największe miejscowości to: Siechnice, Radwanice, Święta Katarzyna i Żerniki Wrocławskie skupiają ponad 70% ludności gminy. Ludność gminy liczy sobie ponad 18 tysięcy osób.

 

Potencjał techniczny na terenie gminy

a)    Sieć wodociągowa
Sieć wodociągowa na terenie gminy liczy obecnie ponad 240 km długości. Woda dociera do 22 miejscowości położonych na terenie gminy Siechnice, zaopatrując w ten sposób w wodę blisko 100% mieszkańców gminy.  Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. dysponuje trzema stacjami uzdatniania wody położonymi w miejscowościach: Święta Katarzyna, Łukaszowice i Suchy Dwór (gmina Żórawina).
b)    Sieć kanalizacyjna
Obecnie tylko największe miejscowości z terenu gminy posiadają sieć kanalizacji sanitarnej: Siechnice, Radwanice, Święta Katarzyna i Żerniki Wrocławskie oraz miejscowości położone w północnej części gminy przyłączone do Wrocławia - Mokry Dwór, Trestno i Blizanowice. Sieć kanalizacyjna była w ostatnich latach systematycznie rozbudowywana m.in. w Żernikach Wrocławskich oraz Iwinach. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. dysponuje także: Oczyszczalnią Ścieków SBR w Siechnicach, Oczyszczalnią Ścieków BIOBLOK w Siechnicach oraz 53 przepompowniami ścieków położonych na terenie gminy.

c)    Energetyczna
Zlokalizowanie na terenie gminy elektrociepłowni "Czechnica" umożliwia zaopatrzenie w energię wszelkich zakładów produkcyjnych, nawet tych które mają duże zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną. Infrastruktura elektryczna istniejąca na działkach to 20 lub 110 kV. Najczęściej jednak zapotrzebowanie na inwestora, możliwa jest do uzyskania praktycznie każda moc. Długość sieci energetycznej na terenie gminy wynosi 411 km (dane z 2008 roku), natomiast ilość odbiorców na koniec 2008 roku to 6275 gospodarstw domowych, firm i instytucji.

d)    Sieć ciepłownicza
Ze względu na rozproszoną zabudowę terenów gminy, ogrzewanie mieszkań odbywa się głównie poprzez indywidualne kotłownie w poszczególnych gospodarstwach, a w przypadku zabudowy miejskiej dostawa ciepła realizowana jest bezpośrednio przez Elektrociepłownię „Czechnica”. Sieć ciepłownicza jest wciąż rozbudowywana na terenie miasta Siechnice, a od 2010 roku przedsiębiorstwo Kogeneracja rozbudowuje sieć we wsi Święta Katarzyna.

e)    Sieć gazowa
Większość mieszkańców gminy ma dostęp do sieci gazowej. Długość sieci gazowej na terenie gminy wynosi 74,6 km natomiast ilość przyłączy to 2943 (dane z roku 2008 roku).

f)    Dostęp do sieci internetowej
Na terenie gminy, dzięki rozbudowanej sieci telekomunikacyjnej, nie ma problemu z łącznością telekomunikacyjną oraz internetową. Dostawcami usług łączy internetowych mogą być TP SA, Dialog oraz lokalni dostawcy internetu drogą radiową. Istnieje też dostęp do mobilnego internetu dostarczanego przez operatorów sieci komórkowych. Prędkość łącza jest uzależniona od indywidualnych wymagań inwestora.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg