Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Informacja Straży Miejskiej o planowanych kontrolach ("czystość i porządek")
21 / 09 / 2015

Uprzejmie informuję, że od 18 września 2015 r. - w godzinach popołudniowych - SM w Siechnicach przeprowadzać będzie na terenie całej Gminy kompleksowe kontrole pod kątem przestrzegania przez właścicieli nieruchomości przepisów porządkowych zawartych w :
1.      ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21);
2.      ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399);
3.      uchwale Nr X/39/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława (D. U. W. z 2013 r., poz. 2064);
4.      uchwale Nr XLIII/276/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16 maja 2013 r w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siechnice. 

Niezbędność przeprowadzenia kontroli jest wynikiem kierowanych do Urzędu Miejskiego w Siechnicach licznych wniosków mieszkańców o wykonywanie takich czynności z powodu m.in. niezgodnego z obowiązującym prawem zagospodarowania odpadów ciekłych (bytowych) przez właścicieli niektórych posesji.

Czynności kontrolne prowadzone będą przez umundurowanych strażników SM w Siechnicach wraz z osobami im przybranymi.

Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi proszę kierować na adres: dwasiak@umsiechncie.pl

Z poważaniem
Dariusz Wasiak
Komendant Straży Miejskiej w Siechnicach

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-rekrutacja.jpg
baner-wymiana-pieców-UE.gif