Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
wybory prezydenckie - mini.jpg
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Rewitalizacja
23 / 01 / 2017

Ideą rewitalizacji jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki na podstawie programu rewitalizacji. Rewitalizacja ma nie tylko za zadanie rozwiązać lub eliminować wybrane zagrożenia i problemy występujące na obszarze gminy, ale także pomóc lepiej wykorzystać potencjał mocnych stron gminy i jej otoczenia.

Gminny Program Rewitalizacji stanowić będzie wieloletni plan działań zmierzających do wyprowadzenia zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju. W ramach opracowania zostaną wyodrębnione i scharakteryzowane obszary dysfunkcyjne w oparciu o analizy uwarunkowań przestrzennych, społecznych i gospodarczych.

Istotnym elementem prac nad programem rewitalizacji jest udział społeczeństwa w definiowaniu problemów oraz szukaniu pomysłów na ich rozwiązywanie.

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Strony w dziale
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg