Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej (KOP)
12 / 06 / 2018

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Stanisław Mazurkiewicz, tel. 71/ 786 09 79, pok. 312

 

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej realizuje zadania w oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej.

Do zadań Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej należy:

1)    koordynacja funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy
w zakresie ustalonym przez wojewodę, w tym prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń w celu ratowania życia zdrowia, mienia lub środowiska.

2)    utrzymanie w wysokiej gotowości bojowej gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych RP poprzez:

a)    stwarzanie odpowiednich warunków lokalowych;

b)    planowanie szkoleń podstawowych, specjalistycznych oraz ćwiczeń i szkoleń doskonalących;

c)    wyposażenie w specjalistyczny sprzęt oraz umundurowanie i środki ochrony osobistej;

3)    prowadzenie spraw z zakresu:

a)    naliczania i wypłat ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu;

b)    wyposażenia gminnych jednostek OSP w pojazdy, sprzęt silnikowy i pożarniczy;

c)    ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków;

d)    aktualności badań lekarskich druhów OSP;

e)    rozliczania i ewidencji sprzętu oraz wyposażenia;

f)     nadzoru nad prawidłowością prowadzonych prac przez konserwatorów obiektów i sprzętu;

g)    remontów remiz i innych obiektów garażowych;

4)    nadzór oraz prowadzenie prac związanych z remontami, eksploatacją sprzętu, przeglądami technicznymi zgodnie z wyznaczonymi terminami i obowiązującymi przepisami;

5)    przekazywanie informacji Burmistrzowi  i Radzie Miejskiej w Siechnicach o stanie przygotowania osobowego, sprzętowego i wyszkolenia jednostek OSP;

6)    przygotowanie informacji na wniosek Starosty lub Wojewody związanych z wykonywaniem przez gminę zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

7)    współpraca z Państwową Strażą Pożarną w zakresie przygotowania gminnych jednostek OSP do prowadzenia działań ratowniczych;

8)    pomoc gminnym jednostkom OSP w prowadzeniu spraw statutowych i organizacyjnych;

9)    współpraca z Oddziałami  ZOSP RP w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych wśród mieszkańców i młodzieży szkolnej, pomoc w organizacji zawodów pożarniczych i innych działań prewencyjnych;

10) współpraca z Wydziałami, Biurami, Zespołami i samodzielnymi stanowiskami Urzędu, instytucjami i organizacjami lokalnymi w zakresie poprawy bezpieczeństwa w Gminie.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg