Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
wybory prezydenckie - mini.jpg
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
Informacja o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023
12 / 10 / 2016

Burmistrz Siechnic zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023.


Termin konsultacji społecznych: 14.10.2016 r. – 14.11.2016 r.
Czas trwania: 31 dni


Forma konsultacji społecznych: Poddanie opiniowaniu przez mieszkańców projektu programu rewitalizacji – zbieranie uwag, propozycji i opinii w postaci elektronicznej lub papierowej poprzez formularz konsultacyjny oraz zbieranie uwag ustnych.


Gmina Siechnice na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023.


Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd lokalny w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.


Program Rewitalizacji będzie stanowił podstawę do ubiegania się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w zakresie rewitalizacji zdegradowanych obszarów.


Mieszkańcy przekształcanego terenu powinni być świadomi zmian zachodzących w ich otoczeniu i aktywnie w tym procesie uczestniczyć. Dlatego opracowanie Programu będzie odbywać się przy zaangażowaniu i aktywnym udziale interesariuszy rewitalizacji: mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, radnych, młodzieży, seniorów i innych grup społecznych.


Materiały tj. projekt  uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023 wraz z załącznikiem tj. projektem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023 oraz formularz konsultacyjny dostępne będą od dnia 14 października 2016 roku:
-    w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siechnice (bip.siechnice.dolnyslask.pl),
-    na stronie internetowej gminy (www.siechnice.gmina.pl) w zakładce „REWITALIZACJA”,
-    w Biurze ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, pok. 104 w godzinach pracy urzędu. 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg