Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
banereeeeeek.JPG
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner-oferty-pracy.jpg
banerek-dożynki-2019].gif
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji
30 / 08 / 2018

W dniu 30.06.2016 r. Rada Miejska w Siechnicach podjęła uchwałę nr XXVII/189/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Siechnice na lata 2016-2023, która nie ustanawia na rzecz gminy prawa pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. Nie został również wyznaczony obszar Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777).

Materiał poglądowy przedstawiający obszar rewitalizacji w poszczególnych miejscowościach (Siechnice, Radwanice, Święta Katarzyna i Żerniki Wrocławskie) znajduje się tutaj...


W przypadku konieczności uzyskania zaświadczenia wskazującego czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji w załącznikach zamieszczamy wzór wniosku o wydanie zaświadczenia.

Wypełniony wniosek można dostarczyć:
- pocztą na adres: Urząd Miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
- drogą elektroniczną na adres kfudali@umsiechnice.pl
- bezpośrednio na dziennik podawczy urzędu.

Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej w myśl art. 2 ust. 1 pkt h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w związku z art. 109 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-stypendia-2019.gif
baner---nagroda-burmistrza.gif