Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
wybory prezydenckie - mini.jpg
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
23 / 01 / 2017

Burmistrz Siechnic zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Termin konsultacji społecznych: 30.01.2017 r. – 01.03.2017 r.

Czas trwania: 30 dni

Forma konsultacji społecznych: Poddanie opiniowaniu przez interesariuszy rewitalizacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – zbieranie uwag, propozycji i opinii w postaci elektronicznej i papierowej poprzez formularz konsultacyjny, zbieranie uwag ustnych oraz spotkanie konsultacyjne.

W procesie rewitalizacji niezwykle ważna jest partycypacja społeczna przejawiająca się udziałem interesariuszy rewitalizacji, w tym społeczności lokalnej, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych, w podejmowaniu decyzji w sprawach ich dotyczących.

Szczególną formą partycypacji społecznej, która została przewidziana w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji jest Komitet Rewitalizacji. Powołanie tego forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy poprzedzone musi być podjęciem uchwały, która określi zasady wyznaczania składu Komitetu oraz zasady jego działania.

Materiały tj. projekt  uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem, tj. projektem Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Siechnice oraz formularz konsultacyjny dostępne będą od dnia 30 stycznia 2017 roku:

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siechnice (bip.siechnice.dolnyslask.pl),

-        na stronie internetowej gminy (www.siechnice.gmina.pl) w zakładce „REWITALIZACJA”,

-        w Biurze ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, pok. 104 w godzinach pracy urzędu.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg