Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 20/2017 "Działki przemysłowe w Gminie Siechnice"
03 / 03 / 2017

Dzień dobry,

Zapoznałam się z Państwa stroną internetową, z której to wynika, że jesteście Państwo bardzo przychylnie nastawieni do inwestorów. Skontaktowałam się z Panią Barbarą (717860927), która poinformowała mnie,że nie wspieracie Państwo bezpośrednio inwestorów. Chciałam zaczerpnąć informacji odnośnie możliwości zakupienia działki przemysłowej, z zasobów gminnych lub prywatnych. Czy Gminna Strefa Aktywności Gospodarczej zajmuje się taką pomocą? Kto może udzielić informacji na ten temat?

 

Odpowiedź na pytanie:

 

W odpowiedzi na Pani zapytanie złożone za pomocą serwisu www.siechnice.gmina.pl dotyczące działek przemysłowych w Gminie Siechnice, uprzejmie informuję, że Gminna Strefa Aktywności Gospodarczej jest to obszar o odpowiednich ustaleniach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i odpowiednim uzbrojeniu. Nie należy on do specjalnej strefy ekonomicznej. Teren ten zlokalizowany jest w mieście Siechnice i został wydzielony z przeznaczeniem na inwestycje produkcyjne, usługowe i handlowe. Jego ogólna powierzchnia to 80 ha, na którą składają się między innymi: w pełni uzbrojone przez gminę działki, drogi wewnętrzne i tereny zielone.

Dla ww. obszaru uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr XXXII/259/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie miejscowości Siechnice oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice-Centrum obejmującej teren działek nr 102/1-102/4, 105/1-105/14 i części działek nr 584/2 i 738.

Aktualnie Gmina Siechnice nie posiada w zasobie mienia komunalnego nieruchomości do sprzedaży na cele przemysłowe, które mieściłyby się w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej. Wszystkie nieruchomości znajdujące się na przedmiotowym obszarze zostały już nabyte przez przedsiębiorstwa.

Jednocześnie informuję, że wszystkie ogłoszenia dotyczące nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Siechnice w zakładce Przetargi/sprzedaż nieruchomości.

Dodatkowo zaznaczam, że Gmina Siechnice uchwałą nr XXVII/193/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku wprowadziła dla inwestorów zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną. Przedmiotowa uchwała przewiduje zwolnienie nowo wybudowanych budynków lub ich części oraz budowli lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, na których ciąży obowiązek podatkowy, jeżeli wartość inwestycji stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji wyniosła:

1)    do 20 milionów złotych włącznie – na okres jednego roku,

2)    powyżej 20 milionów złotych do 30 milionów złotych włącznie – na okres dwóch lat,

3)    powyżej 30 milionów złotych – na okres trzech lat.

Ze zwolnienia podatnik może korzystać nie dłużej niż przez okres trzech kolejnych lat, licząc od miesiąca w którym po raz pierwszy nabył prawo do zwolnienia.Jednocześnie należy zaznaczyć, że przedsiębiorca, który zamierza skorzystać z regionalnej pomocy inwestycyjnej jest zobowiązany do zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy Burmistrzowi Siechnic przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Inwestor winien rozpocząć prace w terminie 12 miesięcy od daty zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy regionalnej i zakończyć je w terminie 36 miesięcy od daty rozpoczęcia tych prac. Regionalna pomoc inwestycyjna jest obliczana w odniesieniu do kosztów inwestycji
w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Pozostałe warunki uzyskania zwolnienia szczegółowo określa wskazana na wstępie uchwała (do pobrania ze strony internetowej gminy: www.siechnice.gmina.pl w zakładce Biznes).

 

Z  poważaniem

Milan Ušák

 

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg