Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
wybory prezydenckie - mini.jpg
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 23/2017 "Co z dworcem PKP"
07 / 03 / 2017

Panie Burmistrzu, co dzieje się w sprawie zapowiadanego remontu dworców kolejowych?

 

Odpowiedź na pytanie:

 

W nawiązaniu do zapytania złożonego za pomocą formularza internetowego UM w Siechnicach w sprawie remontów dworców kolejowych na terenie gminy uprzejmie informuję, iż PKP S.A. opracowało we współpracy z gminą Siechnice projekt w w ramach RPO WD 2014-2020  pn. ,,Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie – Smardzów w szczególności na potrzeby kolei aglomeracyjnej w ramach ZIT WrOF”.  W jego ramach zostanie dokonana przebudowa 3 budynków dworcowych w gminie Siechnice wraz z zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Do przebudowy

przeznaczono budynek dworca w Siechnicach przy ul. Kolejowej 4 - działka o nr ewid. 615/12, w Świętej Katarzynie przy ul. Stacyjnej 3 - działka o nr ewid. 63/6 oraz w Żernikach Wrocławskich przy ul. Kolejowej 1 - działka o nr ewid. 185/5. W ramach projektu przewidziano kompleksowe działania nakierowane na poprawę warunków obsługi podróżnych na stacjach Siechnice, Św. Katarzyna oraz Żerniki Wrocławskie - Smardzów m.in. poprzez przebudowę budynków dworców oraz zagospodarowanie terenu. Standard obsługi podróżnych zostanie podniesiony poprzez zapewnienie funkcjonalnych poczekalni, węzłów sanitariatów ogólnodostępnych również przystosowanych

do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz pomieszczenia dla opiekunów podróżujących z małymi dziećmi, a także punkt obsługi klienta. W ramach projektu zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne we wszystkich budynkach. Duży nacisk położono również na poprawę bezpieczeństwa podróżnych. Monitoring dworców podłączony zostanie do Gminnego Centrum Monitoringu zlokalizowanego w budynku dworca w Św. Katarzynie. Projekt realizowany i finansowany będzie przez PKP S.A. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu ma on się zakończyć w wymiarze rzeczowym do 27.09.2018 r.

 

Z  poważaniem

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg