Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
wybory prezydenckie - mini.jpg
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 28/2017 "ul. Lipowa w Św.Katarzynie"
29 / 03 / 2017

Panie Burmistrzu,

prosze o informacje jaki status posiada ul. Lipowa w Sw. Katarzynie i na kiedy zaplanowane zostało położenie nawierzchni na tej ulicy. Obecny stan ulicy praktycznie uniemożliwia bezpieczny przejazd. Ulica ta ma wtórne znaczenie komunikacyjne nie tylko dla właścicieli nieruchomosci położonych przy tej ulicy. Jest ona również wykorzystywana jako droga łączaca Wschodnia Obwodnice Wrocławia z autostrada. Dotychczasowe próby uzupeninienia dziur na ulicy są cakolwice bezskuteczne, głównie z uwagi na jakość używanego materiału. 

 

 

 Odpowiedź na pytanie:

 

W  odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach uprzejmie informuję, że w planie finansowo rzeczowym na rok 2017.nie została ujęta ulica Lipowa  do przebudowy lub remonty w standardzie pełnego przekroju ulicznego lub w standardzie nawierzchni bitumicznej. Jednocześnie informuję, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2021 oraz Strategii Gminy do roku 2030 brak jest zapisów związanych z przebudową przedmiotowej ulicy.

Obecnie opracowywany jest Plan Rozwoju Dróg, w którym inwestycja związana z przebudową lub remontem przedmiotowej ulicy może zostać uwzględniona. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w II półroczu bieżącego roku.

Do  czasu wykonania remontu lub przebudowy ul. Lipowa będzie utrzymywana w ramach bieżącego utrzymania dróg poprzez likwidację wyboi, ubytków, profilację, zruszenie istniejącego materiału z doziarnieniem, zagęszczeniem z nadaniem odpowiednich spadków bez zmiany rzędnych niwelety drogi.

Przewidywany termin wykonania naprawy to II kwartał bieżącego roku. 

 

Z wyrazami szacunku

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg