Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
banereeeeeek.JPG
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner-oferty-pracy.jpg
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
115. Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I)
23 / 02 / 2018

Projekt realizowany w latach 2017-2018, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania nr 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF w Osi Priorytetowej nr 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wartość projektu 19 579 395,49 PLN, w tym wartość dofinansowania z RPO WD na poziomie 29,89 % wydatków kwalifikowanych 4 779 424,17 PLN. Projekt polega na budowie szkoły podstawowej w Siechnicach przy ul. Osiedlowej. Zakres prac obejmuje kompleksową budowę budynku szkoły podstawowej w technologii pasywnej, budynku gospodarczego, zagospodarowanie terenu z boiskiem sportowym, placami zabaw, parkingiem, zjazdem z drogi gminnej, ścieżką rowerową oraz układem chodników i utwardzeń, przebudowę odcinka sieci gazowej oraz odcinka rowu melioracyjnego Koci rów, budowę gruntowego powietrznego wymiennika ciepła i układu wymienników głębinowych gruntowych dla pomp ciepła, a także wykonanie niezbędnych przyłączy, układu zieleni i elementów małej architektury (stojaki na rowery, ławki, kosze na odpady, itp.).

 

 

Trwają intensywne prace budowlane w ramach projektu „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zakończono prace ziemne, fundamentowe i izolacyjne, wykonano część niezbędnych instalacji zewnętrznych oraz zamontowano dolne źródło pompy ciepła i gruntowy wymiennik ciepła. Aktualnie trwają prace murowe i żelbetowe, montaż instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej wewnątrz budynku oraz montaż ślusarki okiennej. Wykonano również prace w zakresie zieleni – usunięto drzewa kolidujące z budynkiem poprzez wycinkę lub przesadzenie w inne miejsca na terenie gminy.

 

 

 

 

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-rekrutacja.jpg