Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
banereeeeeek.JPG
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
baner---turystyczne-top-15.jpg
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
grafika
116. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Siechnice – modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach
25 / 01 / 2018

Projekt realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w latach 2016-2018, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania nr 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania nr 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT WrOF w Osi Priorytetowej nr 4 Środowisko i zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wartość projektu 24 631 815,07 PLN, w tym wartość dofinansowania z RPO WD na poziomie 52 % wydatków kwalifikowanych 9 999 526,62 PLN. Projekt polega na modernizacji oczyszczalni ścieków typu SBR w Siechnicach przy ul. Zachodniej, na którą dopływają ścieki komunalne z części miejscowości gminy Siechnice. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przede wszystkim wymianę części jej wyposażenia technologicznego (m.in. pomp ściekowych, pomp osadu, mieszadeł, dyfuzorów, armatury, instalacji towarzyszących), dostosowanie oczyszczalni do większej wydajności poprzez budowę nowych obiektów, przebudowę części socjalnej, wykonanie nowych dróg wewnętrznych na terenie oczyszczalni oraz dostosowanie części elektrycznej i automatyki do nowego układu technologicznego.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków.

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-rekrutacja.jpg