Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 43/2017 "Pytanie o ulicę Bzową w Radwanicach"
11 / 04 / 2017

Witam,

Mieszkam na ulicy Bzowej. Wątek naprawy ciągle się przewija, mam 2 pytania związane z poprawą jej stanu:

1. Obserwując dokumenty związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia napotkałem "unieważnienie postępowania", w treści zawarty jest opis dla mnie bardzo niezrozumiały:

"postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niedpodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego"

Dość zawiły podwód unieważnienia, czy może Pan wytłumaczyć co to oznacza i jaki ma wpływ na proces realizacji ul. Bzowej?

2. Po zimie śnieg już stopniał a dziury powróciły ze zdwojoną siłą, kiedy można liczyć na wyrównanie drogi (maszynami, tak jak to do tej pory co jakiś czas się wydarzało).

Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.

 

Odpowiedź na pytanie:

 

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach dotyczące ul. Bzowej w Radwanicach informuję, co następuje. Prace związane z opracowaniem i ogłoszeniem postępowania przetargowego na realizację dokumentacji projektowej dla przedmiotowej ulicy trwają od połowy zeszłego roku. Opracowanie wniosku na przetarg wymagało należytej staranności z uwagi na obszerny zakres prac oraz procedurę w jakiej będzie realizowana inwestycja tj. w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Na podstawie przedmiotowego wniosku opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia, która była elementem ogłoszonego postępowania przetargowego. Pomimo dołożenia należytej staranności w trakcie ogłoszonego postępowania z uwagi na fakt, że złożone w postępowaniu oferty przekraczały budżet Zamawiającego przeznaczony na przedmiotową inwestycję nie udało się wyłonić wykonawcy prac projektowych w pierwszym ogłoszonym postępowaniu. Unieważnienie przetargów spowodowało opóźnienie procesu wyłonienia Wykonawcy. Na dzień dzisiejszy postępowanie zakończono i wyłoniono Wykonawcę, z którym została podpisana umowa. Projektant jest zobowiązany wykonać dokumentację projektową, na podstawie której będą realizowane roboty budowlane w terminie 11 miesięcy.

Ponadto, informuję, że w budżecie Gminy Siechnice na rok 2017 r. ujęto utwardzenie ulicy Bzowej płytami betonowymi. Zadanie będzie realizowane w drugiej połowie bieżącego roku. Do czasu wykonania utwardzenia nawierzchnia ww. drogi będzie utrzymywana w ramach bieżącego utrzymania dróg poprzez likwidację wyboi, wzruszenie istniejącej nawierzchni, doziarnianie i ponowną profilację, bez zmiany rzędnych niwelety drogi. Przewidywany termin wykonania naprawy to II kwartał bieżącego roku.

Z poważaniem

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg