Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 46/2017 "Likwidacja Oczyszczalni"
18 / 04 / 2017

Proszę o informacje kiedy zostanie zlikwidowana stara oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Siechnicach dająca się we znaki mieszkańcom nieprzyjemnym zapachem szczególnie doskwierającym w upalne dni?

 

Odpowiedź na pytanie:

 

W odpowiedzi na zapytanie złożone za pomocą formularza internetowego UM w Siechnicach informuję, iż Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętej Katarzynie w 2016 roku podjął kroki w celu ograniczenia odorów związanych z oczyszczaniem ścieków na oczyszczalni ścieków Bioblok położonej przy ulicy Rataja w Siechnicach.
     

W pierwszym etapie zostały zlikwidowane poletka osadowe, których zadaniem było odwadnianie osadów ustabilizowanych powstałych w procesie biologicznego oczyszczania ścieków. Obecnie ustabilizowane osady są odwadniane przez mobilną stację odwadniania osadów, która przyjeżdża do oczyszczalni ścieków i na bieżąco odwadnia osady. Po odwodnieniu osady te są wywożone poza teren oczyszczalni ścieków.


W drugim etapie zamontowano nowoczesne urządzenie w komorze betonowej, której zadaniem jest wstępne oczyszczanie mechaniczne ścieków. Krata taśmowo-hakowa jest zamontowana w dnie kanału dopływowego, skąd przenosi wychwycone zanieczyszczenia stałe powyżej brzegu kanału do prasopłuczki. Prasopłuczka służy do mechanicznego prasowania zatrzymanych na kracie zanieczyszczeń, wypłukując z nich części organiczne. Istniejąca prasopłuczka jest wyposażona w workownicę, która daje gwarancję hermetyzacji i zatrzymania odorów.


Spółka uzyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla  inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków SBR znajdującej się przy ulicy Zachodniej w Siechnicach. Projekt ma na celu zwiększenie przyjęcia ilości ścieków oraz poprawy jakości ścieków oczyszczonych. Zakończenie prac planuje się na koniec 2018 roku.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków SBR spowoduje, że będzie można do tej oczyszczalni dostarczać większą ilość ścieków z terenu gminy Siechnice, a to umożliwi Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie rozpoczęcie następnego etapu inwestowania polegającego na  zamknięciu oczyszczalni ścieków Bioblok przy ul. Rataja

 

Z poważaniem

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg