Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 47/2016 "Jakość wody"
18 / 04 / 2017

Proszę o informację kiedy zostanie poprawiona jakość wody w Siechnicach, która jest fatalna w porównaniu chociażby z Wrocławiem. Dodatkowo bardzo często okresowo pojawia się brązowa ciepła woda, która uniemożliwia jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem?

 

Odpowiedź na pytanie:

 

W odpowiedzi na zapytanie złożone za pomocą formularza internetowego UM w Siechnicach dotyczące jakości wody informuję, iż jakość wody dostarczanej z wodociągu sieciowego w Siechnicach pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym jest zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. – w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. NR 61 poz. 417) i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72, poz. 466).

Jednocześnie informuję, że jakość dostarczanej wody jest kontrolowana zgodnie z harmonogramem pobierania i badania próbek wody w 2017 roku z wodociągów sieciowych funkcjonujących w gminie Siechnice ustalonym pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., a Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu. Wyniki badań są na bieżąco udostępniane na stronie internetowej ZGK Sp. z o.o. w zakładce Strefa Klienta/Jakość wody. Oto link: http://zgksiechnice.pl/index.php/strefa-klienta

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dostarcza do nieruchomości wodę zimną, a tym samym nie odpowiada za jakość wody ciepłej. W przypadku stwierdzenia brązowej wody zalecane jest dokonanie przeglądu instalacji służącej do podgrzewania wody.

 

 

Z poważaniem

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg