Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
wybory prezydenckie - mini.jpg
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 63/2017 "Kolej aglomeracyjne, sieci ciepłownicze"
30 / 05 / 2017

Witam,

Mam dwa pytania dotyczące naszego Miasta i naszej Gminy:

1.  W zeszłym roku pisałem do Pana odnośnie kolei aglomeracyjnej (pytanie nr 141/2016 – kolej aglomeracyjna). Chodziło o przedłużenie połączenia kolejowego z Siechnic  dalej niż do stacji Wrocław Główny ze względu na to, iż wiele osób do pracy musi jeszcze dojechać często zakorkowaną komunikacją miejską. W odpowiedzi na to pytanie napisał Pan, iż wysłał pismo do Marszałka Województwa Dolnośląskiego z prośbą o realizację takich połączeń kolejowych. Chciałbym się dowiedzieć czy jest oficjalne stanowisko Urzędu Marszałkowskiego w tej sprawie. Poza tym, jak wiadomo jakiś czas temu zostało, w ramach wrocławskiej kolei aglomeracyjnej uruchomione połączenie kolejowe ze stacji Wrocław Wojnów do Stacji Wrocław Główny. Czy nie można by było przedłużyć tego połączenia do Siechnic?

Nie trudno zauważyć, że przedmieścia Wrocławia również bardzo się rozwijają – na Księżu Małym na ulicy Opolskiej powstaje duże osiedle mieszkaniowe a  puste pola wokół ulicy Buforowej powoli też będą się zapełniać kolejnymi osiedlami mieszkaniowymi. Łatwo wywnioskować, że w najbliższym czasie wszelka komunikacja drogowa spowolni się jeszcze bardziej i nie pomoże tutaj nawet dwupasmowa ulica Buforowa (jeżeli zostanie wybudowana) czy dokończona (nie wiadomo kiedy) wschodnia obwodnica Wrocławia. Poza tym należy wziąć tutaj pod uwagę jeszcze aspekt ekonomiczny podróżowania do Wrocławia – samochód jest rozwiązaniem najdroższym. Stąd ponawiam prośbę o jak najszybsze wdrożenie dodatkowych połączeń kolejowych sięgających zasięgiem poza stację Wrocław Główny (sugerowana możliwość przedłużenia połączenia kolejowego z Wojnowa). Ja codziennie spędzam na dojazdach do pracy od 2 do 3 godzin dziennie, ale zdarzało się spędzać nawet 4 godziny w tych autobusach!! Poza tym można w ten sposób sprawdzić jakie będzie zainteresowanie mieszkańców koleją aglomeracyjną, zwłaszcza gdy będzie można nią pojechać dalej niż do Wrocławia Głównego.

 

2.  Drugie pytanie dotyczy rozwoju sieci ciepłowniczej w Siechnicach  (i nie tylko). Niejednokrotnie jesienią czy zimą w godzinach popołudniowych w okolicach ulic: Świerczewskiego, 1-go Maja, Fabrycznej można zauważyć, że powietrze jest mocno zanieczyszczone. Widać, że wiele budynków w tym miejscu jest opalanych paliwami stałymi co może wydać się paradoksem, bo  jest to dość blisko elektrociepłowni. Czy istnieje możliwość pozyskania środków na przyłączenie tych budynków do sieci ciepłowniczej?  Nie wiem jakie są plany elektrociepłowni dotyczące rozwoju sieci w tamtych rejonach, aczkolwiek może się okazać, iż dla samej elektrociepłowni jest to nieopłacalne natomiast same wspólnoty mieszkaniowe nie mają na to środków finansowych (chociaż nie wiem czy one same są zainteresowane takim przedsięwzięciem).

 

 

Odpowiedź na pytanie:

 

Ad.1:

W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, iż Gmina Siechnice we współpracy z PKP S.A, PKP PLK oraz Samorządem Województwa Dolnośląskiego podjęła szeroko zakrojone działania zmierzające do pełnego wykorzystania istniejącego układu sieci kolejowych wraz z rozbudową infrastruktury służącej obsłudze ruchu kolejowego oraz zwiększenia ilości połączeń kolejowych. W ramach przygotowywanych zadań będą przygotowywane następujące projekty: ,,Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice- budowa multimodalnych centrów przesiadkowych” współfinansowany ze środków  gminy Siechnice oraz PO IiŚ 2014-2020, ,,Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie – Smardzów w szczególności na potrzeby kolei aglomeracyjnej w ramach ZIT WrOF”, ,,Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF”, oba współfinansowane ze środków PKP S.A i PKP PLK oraz środków RPO WD 2014-2020.

                W ich ramach nastąpi budowa dwóch centrów przesiadkowych przy dworcach kolejowych w Siechnicach oraz Św. Katarzynie, kompleksowa modernizacja obiektów dworców kolejowych Siechnice, Św. Katarzyna oraz Żerniki Wrocławskie- Smardzów oraz budowa nowego przystanku kolejowego Żerniki Wrocławskie- Jagodno. Przybliżona wartość wszystkich inwestycji wynosi ok. 25 mln PLN. Zakłada się sukcesywne kończenie realizacji ww. projektów w terminie III kw. 2018- II kw. 2019 roku.

                W związku z przeprowadzoną modernizacji infrastruktury kolejowej zakłada się znaczące zwiększenie liczby par pociągów na liniach kolejowych przy których jest ona położona.  Obecnie prowadzone rozmowy pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego oraz gminą Siechnice przy konsultacjach z przewoźnikami w sprawie zwiększenia ilości par pociągów w przeciągu doby obsługujących ruch pasażerski na w. stacjach kolejowych do 22-24 par pociągów na dobę w odniesieniu do linii Wrocław Główny- Siechnice (a więc o ok. 100%). Wzrost atrakcyjności ofert usług transportu kolejowego przełoży się na zwiększone zainteresowanie potencjalnych odbiorców korzystaniem z wybudowanej i zmodernizowanej infrastruktury kolejowej i ograniczy problemy związane z brakiem płynno ścina drogach dojazdowych do miasta Wrocław ze szczególnym uwzględnieniem drogi krajowej nr 94 oraz drogi wojewódzkiej nr 395.

 

Ad.2:

 

Uprzejmie informuję, iż właściciel sieci ciepłowniczej- Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna opracował i złożył wniosek o dofinansowanie rozbudowy sieci ciepłowniczych na terenie gminy Siechnice z dofinansowaniem ze środków PO IiS 2014-2020 w rejonie ul. Reja, Norwida, Sienkiewicza, Kochanowskiego Czeremchowej, Kalinowej i Prawocińskiej w Siechnicach, oraz w miejscowości Święta Katarzyna- ul. Storczykowej, Fiołkowej, Żeromskiego . Wnioski są aktualnie w fazie weryfikacji, w przypadku ich pozytywnego rozpatrzenia przybliżony termin zakończenia ww. prac to IV kw. 2018 roku.

 

 

 

Z poważaniem

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg