Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
wybory prezydenckie - mini.jpg
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 104/2017 "Zachwaszczenie"
10 / 07 / 2017

Witam,

Jestem właściecielem działki nr 72/1 w Żernikach Wrocławskich przy ulicu Jesionowej. Od kilku lat pozostała część działki nr 72 jest nieużytkowana. Działka jest zachwaszczona, rosną tam wyskoie trawy. Nieużytki stanowią także poważne zagrożenie pożarowe, szczególnie w okresach suszy, które zdarzają się coraz częściej. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, że od palących się nieużytków zajmują się stojące w ich sąsiedztwie domy. Nie znam właściela owej działki i dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o upomnienie właściela w/w działki o obowiązku wykaszania pola. Proszę o jak najszybszą interwencję.

 

Odpowiedź na pytanie:

 

W odpowiedzi na zapytanie złożone za pomocą formularza internetowego UM w Siechnicach informuje, że po przeprowadzeniu oględzin terenowych dz. nr 72/2, w dniu 5 lipca 2017 r. wystąpiłem z prośbą do właściciela o uporządkowanie ww. nieruchomości poprzez wykoszenie wysokich traw i chwastów. W polskim prawie nie ma przepisu, który regulowałby przymuszenie właściciela gruntu do koszenia traw i usuwania chwastów z nieruchomości. W piśmie wskazałem, że zachwaszczona działka stwarza zagrożenie bezpieczeństwa pożarowego podczas suszy oraz stanowi zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz dla ludzi, ponieważ jest siedliskiem szkodników glebowych, gryzoni, ślimaków, żmij itp. Ponadto poinformowałem, iż wysiew chwastów z zaniedbanego terenu stanowi dużą uciążliwość dla gruntów sąsiednich przez roznoszenie się chwastów na sąsiednie nieruchomości oraz, że o likwidację chwastów należy dbać przez cały rok, wykaszając je systematycznie od wiosny do wczesnej jesieni. Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2017 poz. 1161). Zaniechanie zwalczania chwastów postrzegane może być jako forma degradacji gruntów powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów, do rekultywacji których na własny koszt zobowiązany jest każdy właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz każdy kto ten stan spowodował. Jednocześnie poinformowałem, że właściciel gruntu sąsiedniego może wystąpić z roszczeniami o charakterze cywilno-prawnym w stosunku do właściciela lub posiadacza gruntu, na którym występuje zachwaszczenie. Sprawy sąsiedzkie reguluje art. 144 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Właściciel korzystający ze swej nieruchomości może w szerszym lub węższym zakresie oddziaływać na sąsiadów, jednakże w zakresie nieprzekraczającym społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości.

 

Z poważaniem

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg