Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 122/2017 "Ulica Piastowska w Radwanicach"
25 / 07 / 2017

Witam, jestem mieszkanką Radwanic. Mieszkam na ulicy Piastowskiej i mam pytanie kiedy zamierzacie Państwo wyremontować naszą drogę. Pamiętam spotkanie Pana z mieszkańcami Radwanic i zapewnienia, że droga będzie zrobiona. Sporo czasu minęło i nic się nadal nie dzieje poza tym, że przez remont ulicy Kościuszki wszystkie auta ciężarowe, które obsługują remont tej ulicy jeżdżą w tej chwili po ulicy Piastwskiej. Pominę kwestię tego, że na naszej ulicy jest wyraźny zakaz wjazdu dla aut ciężarowych, chodzi mi głównie o to, że te auta rujnują doszczęstnie i tak już beznadziejną drogę. Mam nadzieję, że zaraz po tym jak wreszcie skończą Państwo remontować ulicę Kościuszki przystąpią Państwo do remontu ulicy Piastowskiej. I bynajmniej nie chodzi mi o to, że ktoś wjedzie ze sprzętem, wyrówna dziury i przywiezie kolejna warstwę Siechnickiej chałdy. Nie jestem jedyną rozźaloną mieszkanką tej ulicy. Wyburzenie ogólne wszystkich mieszkańców sięga zenitu. Jeśli prośby i spotkania nie przyniosa oczekiwanego efektu zainteresujemy tą sprawą media.

 

Odpowiedź na pytanie:

 

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach z dnia 01 czerwca 2017 r. dotyczące ul. Piastowskiej w Radwanicach informuję, że działka nr 11/1 będąca częścią przedmiotowej drogi ma nieuregulowany stan prawny, a proces związany z nabyciem przez Gminę Siechnice prawa własności do całości działki przedstawia się następująco:

 1. W dniu 02.04.2015 r. Gmina Siechnice złożyła wniosek do Wojewody Dolnośląskiego
  o stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez Gminę Siechnice własności nieruchomości – dz. nr 11/1, obręb Radwanice, stanowiącej fragmenty ulic Piastowskiej w Radwanicach.
 2. Kolejno Wojewoda Dolnośląski w piśmie z dnia 19.05.2015 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w trybie art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w sprawie regulacji stanu prawnego powyższej nieruchomości.
 3. W okresie prowadzenia powyższej sprawy Urząd Miejski kilkukrotnie kontaktował się z osobą prowadzącą postępowanie administracyjne w celu poinformowania i uzupełnienia materiałów dowodowych.
 4. W dniu 17.03.2016 r. Gmina złożyła pisemne zapytanie do Wojewody Dolnośląskiego, na jakim etapie jest postępowanie o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości drogowych
  w Radwanicach.
 5. Kolejno Wojewoda wezwał Gminę o uzupełnienie wniosku o kolejne pisma dowodowe, które zostały przez Urząd w dniu 03.10.2016 r. przesłane.
 6. Wojewoda Dolnośląski Postanowieniem z dnia 16.01.2017 r. poinformował wszystkie strony
  o zawieszeniu postępowania administracyjnego, uzasadniając, że na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, brak jest podstaw do uznania jednego ze współwłaścicieli ww. nieruchomości. Wojewoda stwierdził, iż istnieją wątpliwości co do współwłaścicieli ww. działek, ujawnionych w operacie ewidencji gruntów, a w konsekwencji uzasadnione wątpliwości w zakresie prawidłowego oznaczenia stron postępowania oraz wielkości ich udziałów. Ponadto zaznaczył, że nie zostało uregulowane prawo dziedziczenia po zmarłym współwłaścicielu, a tym samym nie jest możliwe wezwanie spadkobierców do udziału w postępowaniu jako stron, gdyż ich krąg nie został ustalony w sposób nie pozostawiający wątpliwości. Jednocześnie zobowiązał strony do przedłożenia oryginału postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłym współwłaścicielu.

W związku z powyższym pomimo ujęcia realizacji ul. Piastowskiej w Radwanicach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice nie ma możliwości zlecenia opracowania dokumentacji projektowej i wykonania docelowej nawierzchni drogi z uwagi na nieuregulowany status prawny drogi.

Ponadto, informuję, że prace związane z poprawą istniejącej nawierzchni gruntowej wykonywane były w pierwszym tygodniu lipca. Nawierzchnia przedmiotowej ulicy będzie monitorowana w sposób ciągły i w razie konieczności będą prowadzone kolejne prace w ramach bieżącego utrzymania mające na celu zwiększenie komfortu użytkowania przedmiotowej drogi

 

Z poważaniem

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg