Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 145/2017 "Ul.Prosta, Polna i Jastrzebia w Wieloletniej Prognozie Finansowej"
28 / 08 / 2017

W nawiązaniu do pytania 105/2017, poproszę o dalsze informacje.

W oparciu o jakie kryteria wybierane są do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 ulice do remontu?

Czy gmina zdaje sobie sprawę, że w ostatnim roku przybyło w obrębie wymienionych ulic prawie 40 nowych lokali (domów i mieszkań)? Czy Burmistrz podziela obawy, że gdy lokale te zostaną zasiedlone (a na pewno będzie to szybciej niż lata 2017-2021), to wspomniane ulice nie będą się nadawały do użytku ze względu na tak duże natężenie ruchu? Czy gmina odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia samochodów spowodowane złym stanem nawierzchni, oraz (odpukać) uszkodzenia ciała, np. skręconie kostki na dziurawej drodze?

40 nowych rodzin w tym obrębie, to 80 nowych podatników, którzy statystycznie (średnia krajowa) odprowadzą do budżetu gminy prawie 290.000 tysięcy rocznie, co pozwala na rozpoczęcie prac remontowych. Jednakże Ci ludzie za swoje ciężko zarobione i oddane gminie pieniądze żadnej drogi nie dostaną. Przez lata 2017-2021 wpłacą do kasy gminy prawie 1 mln złotych remontując drogi w innych miejscach, choć bardziej potrzebne są tutaj.

 

 

Odpowiedź na pytanie:

 

W odpowiedzi na pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 14 sierpnia 2017 roku w sprawie typowania ulic (wykonanie remontu lub przebudowy) do Wieloletniej Prognozy Finansowej miejscowości Święta Katarzyna informuję, że do wykonania planów wieloletnich remontu dróg gminnych brane są następujące czynniki:

 -    plan zagospodarowania przestrzennego

 -    kryteria  infrastruktury technicznej (kanalizacja, woda, gaz, kanalizacja deszczowa)

 - kryterium techniczne - znaczenie zadania dla infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego

 -    ilość mieszkańców ( zabudowa mieszkaniowa pełna)

 -    status drogi

 - kryteria dostępności komunikacyjnej - wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności do instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne   (w szczególności w zakresie zdrowia), instytucji istotnych dla sprawnej realizacji zadań  państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz do lokalnych   ośrodków gospodarczych, dostępności komunikacyjnej na obszarach wiejskich i poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego

 - środki finansowe

 - natężenie ruchu

             Nawiązując do kwestii budowy nowych osiedli mieszkalnych każdy deweloper przed rozpoczęciem inwestycji, powinien zrobić rozeznanie na temat planów inwestycyjnych w rejonie swojej budowy. Rozpoczynając inwestycję w obrębie ul. Prostej, Polnej i Jastrzębiej w Świętej Katarzynie Deweloper nie wykazał się przezornością i nie dołożył starań w celu uzyskania dokumentacji na budowę uzbrojenia podziemnego i dróg we współpracy z  Gminą Siechnice, a mieszkańców pozostawił z nieutwardzonymi drogami o przebudowanie których sami muszą się starać, kierując wnioski do Gminy Siechnice. Urbanizowanie nowych terenów w obrębie każdej miejscowości odbywa się od środka, co pozwala na systematyczne i gospodarne przygotowanie nowych obszarów do zabudowy.

              Przedmiotowe ulice są nowymi drogami w związku z powyższym, będą realizowane w następnej kolejności po zabezpieczeniu środków finansowych na te cel w Budżecie Gminy. Obecnie w/w ulice utrzymywane są w ramach bieżącego utrzymania dróg w zakresie równania i doziarniania materiałem kamiennym (w ramach potrzeb) zapewniając stałą przejezdność.

           Kierujący  pojazdem zgodnie z Kodeksem Drogowym jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków w jakich ruch się odbywa, a  w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych.

          W związku z powyższym  należy zachować szczególną ostrożność podczas  jazdy drogami o nawierzchni ulepszonej (tłuczniowe).

         Gmina Siechnice w każdym roku kalendarzowym ubezpiecza swoje drogi od następstw nieszczęśliwych wypadków i kolizji drogowych.        

                                                                                      

Z poważaniem

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg