Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Zapytaj Burmistrza Siechnic Milana Ušáka
17 / 10 / 2017 Concept INTERMEDIA
Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytania i odpowiedzi (18)
Zadaj pytanie
Podpis autora pytania (widoczny dla internautów).
Adres email do kontaktu z autorem (nie będzie widoczny dla internautów).
Treść pytania.
05 / 11 / 2017 Anna Plust
Witam serdecznie. Chciałam ponownie zapytać kiedy zostaną zrobione drogi w Żernikach Wrocławskich. Chodzi o ul. Brzozową, Wiosenną, Wierzbową i Jesionową. Stan tych dróg jest tak zły, że nasze samochody nadają się do naprawy. Dzieci nie mogą samodzielnie uczęszczać do szkoły. Ilość dziur jest tak liczna, że nie ma możliwość ich ominięcia, a na dodatek właściciel działki 28/2 rozkopał drogę w poprzek i mimo naszych upomnień nie zamierza naprawić uszkodzenia. Pisałam już do Pana w tej sprawie ale sytuacja jest naprawdę tragiczna. Bardzo proszę o szybką interwencję. Pozdrawiam, Anna P.
17 / 11 / 2017 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na wiadomość wysłaną z serwisu gminy Siechnice w sprawie stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych ul. Brzozowej, Wiosennej, Wierzbowej i Jesionowej w miejscowości Żerniki Wrocławskie informuję, że naprawa nawierzchni została zlecona w ramach bieżącego utrzymania dróg w zakresie wypełnienia mieszanka kruszywa łamanego 4/31,5 mm wraz z profilowaniem wyboi i ubytków do 10 cm głębokości z zagęszczeniem mechanicznym z zachowaniem lub wykształceniem stosownych spadków podłużnych i poprzecznych do wykonania z terminem do 30.11.2017 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
04 / 11 / 2017 Arkadiusz Domachowski
Dzień dobry, mam pytania odnośnie drogi na Św.Krzyża w Siechnicach. Po pierwsze kiedy zostanie naprawiona lub na nowo wykonana nawierzchnia na tej ulicy? Czy jest możliwość postawienia znaku o strefie zamieszkania oraz wykonania progów zwalniających? Od kiedy została wykonana nawierzchnia na ulicy ziemskiej i przyłączono tą ulicę do Św.Krzyża natężenie ruchu znacznie się zwiększyło, dodatkowo prędkości jakie rozwijają kierowcy samochodów, którzy jeżdżą na skróty do ul.Opolskiej jest niebezpieczna dla pieszych i mieszkańców. Zwłaszcza że bardzo dużo osób porusza się tą ulicą, a na drodze nie ma ani chodników, ani oświetlenia. Pozdrawiam
16 / 11 / 2017 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pana pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 4 listopada 2017 r. uprzejmie informuję, że nawierzchnia ulicy Św. Krzyża została zlecona do wykonania naprawy w ramach bieżącego utrzymania dróg w zakresie wypełnienia mieszanką kruszywa łamanego 4/31,5 mm wraz z profilowaniem wyboi i ubytków do 10 cm głębokości z zagęszczeniem mechanicznym z zachowaniem lub wykształceniem stosownych spadków podłużnych i poprzecznych drogi z terminem realizacji do 30.112017 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Nadmieniam również, że w projekcie docelowej organizacji ruchu dla miejscowości Siechnice są przewidziane progi zwalniające na ulicy Ziemskiej w ilości 2 sztuk, jak również przewidziana jest „strefa zamieszkania’ na odc. od ulicy Św. Katarzyna do ul. Włościańskiej. Wykonanie progów zwalniających na ulicy Św. Krzyża będzie możliwe po wykonaniu docelowej nawierzchni w standardzie pełnego przekroju ulicznego lub w standardzie jezdni bitumicznej.
02 / 11 / 2017 Tomasz Gorząd
Czy są przeprowadzane wizytacje sprawdzające stan ulic w Iwinach ? Kiedy sprawdzano ostatni raz stan ulicy Ptasiej ? Kiedy zostanie przeprowadzona naprawa nawierzchni tej ulicy ? Ulica jest w bardzo złym stanie, ilość dziur oraz ich wielkość i głębokość sprawia, że nie nadaje się do przejazdu przez zwykłe samochody osobowe jak również rowerem lub do przejścia pieszo po opadach deszczu. Czy budżet gminy przewiduje wypłacanie odszkodowania za uszkodzenia samochodów, wózków dziecinnych, rowerów oraz ekwiwalentu za czyszczenie butów, pranie rzeczy oraz zakup środków uspokajających dla mieszkańców zdenerwowanych opisanym stanem ulicy ? Wstyd zaprosić kogoś i uprzedzać go, że ulica jest w fatalnym stanie i przypomina zniszczoną polną drogę. Mieszkańcy mają nadzieje, że naprawa zostanie przeprowadzona w trybie pilnym, przed nadejściem zimy. Zatrzymanie się autem kołami w zamarzniętej dziurze z lodem grozi przy próbie wydostania się z niej wjechaniem do rowu lub w ogrodzenie którejś z posesji. prosimy o szybkie działania w tej sprawie. W imieniu mieszkańców ulicy Ptasiej, z poważaniem, Tomasz Gorząd, ul. Ptasia 5.
14 / 11 / 2017 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pana pismo przesłane droga elektroniczną w dniu 2 listopada 2017 r. informuję, że w ramach posiadanych środków finansowych na utrzymanie dróg będących w zarządzie Burmistrza Siechnic, ulica Ptasia jest utrzymywana w ramach bieżącego utrzymania tj. poprzez naprawy cząstkowe, profilowanie lub odnowę istniejącej nawierzchni materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm. W budżecie Gminy nie przewiduje się środków na wypłatę odszkodowań, gdyż Gmina wykupuje co roku odnowę ubezpieczenia w tym zakresie. Naprawy nawierzchni tłuczniowych wykonywane są w ramach potrzeb, jednak nie mniej niż dwa razy w roku tj. w okresie wiosennym i w okresie jesiennym (na poszczególnych drogach w zależności od oceny ich stanu – częstotliwość wykonania może być mniejsza lub większa). Z uwagi na złą aurę pogodową – ciągłe opady deszczu stan nawierzchni dróg gminnych o nawierzchniach ulepszonych znacznie się pogorszył nie tylko w miejscowości Iwiny ale we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy Siechnice i wykonanie napraw równocześnie na wszystkich drogach jest niemożliwe. Przewidywany termin wykonania naprawy nawierzchni ulicy Ptasiej to 30.11.2017 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
25 / 10 / 2017 maciej wojnar
Szanowny Panie Burmistrzu, bardzo proszę o większy nadzór nad wywozem gabarytów z Żernik Wrocławskich. Generalnie co roku miejscowość ta podczas zbiórki tych odpadów wygląda jak po wojnie a po zbiórce nie jest lepiej. Do dzisiaj, a mamy 25/10/17 pozostały nie odebrane odpady po całych Żernikach a Pani nadzorująca tą operację w związku międzygminnym Ślęża - Oława absolutnie nie widzi problemu ponieważ zakończyła już wykonywanie umowy z firmą wywożącą. Zwracam się więc z wnioskiem o to by po pierwsze lepiej zorganizować samą zbiórkę tak by miejscowość nie przypominała slamsu (i nie jest to wina mieszkańców) a po drugie by po zbiórce zrobić jednak finalny obchód i zebrać to co pozostało.
13 / 11 / 2017 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na zgłoszenie z dnia 25 października 2017 r. wysłane drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego informuję, że dzikie wysypisko w Żernikach Wrocławskich przy zbiorniku wodnym zostało usunięte w dniu 03.11.2017 r. Jednocześnie Gmina Siechnice wystosowała pismo do Związku Międzygminnego Ślęza-Oława odpowiedzialnego za zbiórkę odpadów w sprawie skutecznego i terminowego odbioru odpadów w następnych zbiórkach objazdowych. Jednocześnie pragnę podziękować Panu za zaangażowanie w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Żernik Wrocławskich.
24 / 10 / 2017 Mieszkanka Radwanic
Nawiązując do odpowiedzi pana Burmistrza z dnia 30/08/2017 na temat ulicy Bzowej w Radwanicach: "W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że utwardzenie ulicy Bzowej w Radwanicach będzie wykonywane w roku bieżącym. Termin wykonania prac planowany jest do końca października 2017 r. Utwardzenie ul. Bzowej będzie polegało na ułożeniu warstwy 10 cm frezowany asfaltowej oraz podwójnym powierzchniowym utrwaleniu emulsją asfaltową." - chciałabym się dowiedzieć, kiedy dokładnie droga zostanie utwardzona? Plany planami, ale nasze samochody mają swoją wytrzymałość. Moje ma coraz słabszą i przez jedną z usterek spowodowaną fatalnym stanem Bzowej musiałam już w warsztacie wydać sporą kwotę. Ja rozumiem, że Bzową na różne budowy dojeżdżają ciężkie pojazdy i że pada deszcz, ale prosimy o wywiązanie się z licznych obietnic dotyczącej nawierzchni ulicy Bzowej. Z pozdrowieniami
08 / 11 / 2017 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że w zakresie wykonania remontu ul. Bzowej w Radwanicach zostanie wykonana warstwa destruktu asfaltowego wraz z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową na odcinku ulicy utwardzonej tłuczniem w terminie do 30 czerwca 2018 r. Na dzień dzisiejszy został wybrany wykonawca na ułożenie warstwy destruktu z terminem realizacji robót do 30.05.2018 r. Następnie, bezpośrednio po jej ułożeniu zostanie wykonane powierzchniowe utrwalenie. Termin ten został przesunięty na rok przyszły z uwagi na konieczność układania emulsji asfaltowej w średniodobowej temperaturze min. 20 oC. W roku bieżącym wykonane będzie w ramach bieżącego utrzymania równanie nawierzchni istniejącej wraz z doziarnieniem kruszywem oraz wykonanie dołów chłonnych w celu odwodnienia powierzchni ulicy. W sprawie szczegółowych pytań i w razie potrzeby uzyskania dodatkowych, bieżących wyjaśnień proszę o kontakt z Panem Jerzym Frydlewiczem ( tel.786 09 78, e-mail: jfrydlewicz@umsiechnice.pl).
1 2
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg