Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Biuro ds. Budżetu i Kontroli (BBK)
12 / 06 / 2018

Pracami zarządza:

Kierownik Agata Dudek-Golińska, tel. 71 786 09 69

 

Biuro do spraw Budżetu i Kontroli realizuje zadania w zakresie budżetu i podlega bezpośredniemu nadzorowi Skarbnika Gminy.

Do zadań Biura należy:

1)    koordynowanie i prowadzenie prac związanych z planowaniem i opracowywaniem projektu budżetu Gminy i wieloletniej prognozy finansowej oraz przygotowywanie projektów  ich zmian,
2)    informowanie o zmianach  planu budżetu dysponentów środków;
3)    prowadzenie  analizy realizacji budżetu i nadzór nad jego realizacją oraz sporządzanie informacji opisowych z wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej;
4)    uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy;
5)    prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy;
6)    przygotowanie układu wykonawczego budżetu Gminy;
7)    sporządzanie planu finansowego Urzędu;
8)    sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy;
9)    monitorowanie sytuacji finansowej Gminy ;
10) prowadzenie kontroli zgodności operacji finansowych z budżetem i kontrasygnowanie umów;
11) prowadzenie kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych w zakresie prawidłowości realizacji budżetu,
12) ewidencja umów pod kątem zaangażowania prawnego;
13) wykonywanie obowiązków w zakresie realizacji przychodów i obsługi zadłużenia;
14) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności biura.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się