Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Wydział Podatków i Opłat (WP)
18 / 04 / 2018

Pracami wydziału zarządza:
kierownik Agata Zawadziło-Drobnica, tel. 71 789 08 16

 

Wydział Podatków i Opłat realizuje zadania w zakresie podatków i opłat lokalnych i księgowości podatkowej.
Do zadań Wydziału należy:
1)    wymiar podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego;
2)    prowadzenie postępowania podatkowego dotyczącego podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego;
3)    prowadzenie kontroli podatkowej;
4)    prowadzenie rejestrów i ewidencji niezbędnych dla prawidłowej pracy Wydziału;
5)    sporządzanie obowiązkowych sprawozdań z zakresu zadań Wydziału;
6)    prowadzenie postępowania upominawczego oraz administracyjnego postępowania egzekucyjnego, służących uregulowaniu należności pieniężnych należnych Gminie;
7)    rozpatrywanie wniosków o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dotyczących podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej, podatków i opłat stanowiących dochód gminy, a pobieranych przez urząd skarbowy oraz niepodatkowych należności budżetowych przypadających Gminie Siechnice;
8)    udzielanie i monitorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w zakresie
o którym mowa w punktach 1 i 7;
9)    prowadzenie postępowań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
10)    prowadzenie ewidencji i księgowości podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego;
11)    rozliczanie inkasentów oraz naliczanie prowizji z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych;
12)    sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności Wydziału;
13)    inne zadania wynikające z odrębnych przepisów lub zarządzeń Burmistrza Siechnic.

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się