Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Zapytaj Burmistrza Siechnic Milana Ušáka
04 / 06 / 2018 Concept INTERMEDIA

Odpowiedzi na pytania z lat 2011-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystając z tego formularza:
- tj. wysyłając swoje dane i informacje oświadcza Pan/Pani, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Urząd Miejski w Siechnicach (ul. Jana Pawłą II 12, 55-011 Siechnice),
- oświadcza Pan/Pani, że znana jest Pani/Panu treść klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych.

 

 

 

 

W celu sprawdzenia czy odpowiedź na Państwa pytanie została już udzielona, prosimy o skorzystanie z wyszukiwarki odpowiedzi zamieszczonej poniżej poprzez wpisanie swojego imienia, nazwiska lub fragmentu pytania.


Pytania posegregowane według daty odpowiedzi (a nie po dacie zadania pytania, jak w module poniżej) znajdują się tutaj...

 

Informuję uprzejmie, że jestem również do Państwa dyspozycji w każdą środę w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul.Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice) w godzinach od 15.30 do 17.00.


Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytania i odpowiedzi (286)
Zadaj pytanie
Podpis autora pytania (widoczny dla internautów).
Adres email do kontaktu z autorem (nie będzie widoczny dla internautów).
Treść pytania.
Lista komentarzy
11 / 07 / 2018 Sławomir J
Dzień dobry Panie Burmistrzu, Proszę o skoszenie trawy/chwastów przy nowym osiedlu przy ulicy Ziemskiej 12-24 w Siechnicach. Poinformowano mnie, że ten teren należy do gminy. Z góry dziękuję.
20 / 07 / 2018 Zastępca Burmistrza Lesław Kubik
W odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza „Zapytaj Burmistrza” w dniu 11 lipca 2018 r. w pierwszej kolejności chciałbym podziękować za zauważenie i zgłoszenie problemu. Informuję, że Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wystąpił już do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej o wykoszenie terenów wskazanych przez Pana w wyżej wymienionym zapytaniu.
04 / 07 / 2018 Marcin Piorecki
Panie burmistrzu ,moja mama jest chora na raka i nie ma żadnej pomocy od strony gminy Siechnice. Kiedy otrzyma taką pomoc? Opieka społeczna ze św.Katarzyny ignoruje problem, pomimo wywiadu środowiskowego, moja mama nie otrzymuje pomocy w ogóle . Potrzebna jest opiekunka do mamy , która będzie jej przygotowywać lekkie, dietetyczne posiłki blendowane i będzie dbała o warunki higieniczne , łącznie z wykąpaniem mamy. Potrzebna jest pomoc , przy sprzątaniu mieszkania. Potrzebna jest pomoc pielęgniarki wyjazdowej , która będzie podawać mamie leki o których zapomina a starszy człowiek mieszkający z mamą 72 letni tata , nie ma pojęcia ani o lekach , ani o świeżym , dietetycznym jedzeniu oraz diabetycznych normach , ponieważ mama również choruje na cukrzycę a ojciec przynosi jej pączki i pepsi, oraz karmi ją jakim kolwieg jedzeniem z niekontrolowaną datą ważności produktów . Potrzebna jest też pomoc psychologiczna i wsparcie medyczne przez lekarza pierwszego kontaktu. Potrzebna jest pomoc koła gospodyń wiejskich, czy miejskich . Panie Burmistrzu jest pan kreatywnym i nowoczysnym włodarzem , który doskonale , wie w jaki sposób udzielić pomocy ,schorowanej Siechniczance , która na Pana głosowała i liczymy na Pana , że zadzwoni Pan osobiscie do Opieki Społecznej i zmotywuje do działania ludzi odpowiedzialnych za brak udzielenia pomocy mojej mamie i wyciągnie konsekwencje za urzędową ignorancję . Myślę że takie problemy powinniśmy rozwiązywać na gruncie lokalnym a nie na łamach ogólnopolskich mediów , do których trafi sprawa, jeśli moja schorowana matka, nie otrzyma pomocy.
18 / 07 / 2018 Zastępca Burmistrza Lesław Kubik
Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi takie mogą być również przyznane osobie niebędącej osobą samotną, jeśli wymaga ona pomocy innych osób, a członkowie rodziny nie mogą jej takiej pomocy zapewnić. Pomoc społeczna jest udzielana na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej, może być również udzielana z urzędu (np. po otrzymaniu zgłoszenia). Nie ma jednak możliwości, aby pomoc w formie usług opiekuńczych została przyznana wbrew woli osoby, której miałaby dotyczyć. W związku z Pańską prośbą o przyznanie opieki Pana Mamie, pracownik socjalny GOPS w Siechnicach niezwłocznie udał się do jej mieszkania w celu stwierdzenia ewentualnej konieczności zapewnienia przedmiotowej pomocy. Pana Mama oświadczyła jednak (również pisemnie), że obecnie jest na tyle samodzielna, iż nie potrzebuje usług opiekuńczych, natomiast jej mąż oświadczył, że sprawuje nad nią opiekę w niezbędnym zakresie. Również w opinii pracownika socjalnego proponowanie jej w istniejącym rzeczy pomocy w formie usług opiekuńczych nie spowodowałoby poprawy jej sytuacji życiowej, natomiast wiązałoby się z koniecznością poniesienia przez rodzinę kosztów odpłatności za usługi opiekuńcze. Pomoc w formie usług opiekuńczych nie została więc wdrożona, ponieważ Pana Mama nie potrzebuje obecnie jej przyznania. Poinformowano ją jednak, że gdyby sytuacja uległa zmianie lub w razie potrzeby jakiejkolwiek innej pomocy ze strony GOPS, może bezpośrednio kontaktować się z pracownikiem socjalnym Ośrodka. Zapoznano ją także z możliwością skorzystania z porad specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym przy GOPS – w szczególności z pomocy psychologicznej. Informuję ponadto, że pomoc medyczna osobie chorej leży w kompetencjach Zakładu Opieki Zdrowotnej. Jak ustalono, Pańską Mamę odwiedziła już pielęgniarka środowiskowa z ZOZ w Siechnicach, której obowiązkiem jest zapewnienie osobie chorej kontaktu z lekarzem oraz wsparcia medycznego. Zwracam również uwagę, że zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym oraz Ustawą o pomocy społecznej do pomocy osobom, które nie są samotne, w pierwszej kolejności zobowiązani są członkowie rodziny. Natomiast pomoc udzielana przez instytucje wsparcia społecznego (takie jak Ośrodek Pomocy Społecznej) ma charakter uzupełniający i powinna być realizowana przy udziale oraz we współpracy z rodziną. Niestety, nawiązanie kontaktu z Panem przez Ośrodek Pomocy Społecznej okazało się niemożliwe, ponieważ nie podał Pan adresu zamieszkania (bądź czasowego pobytu), a wielokrotnie podejmowane próby dodzwonienia się na podany przez Pana numer telefonu po wizycie pracownika w środowisku nie przyniosły rezultatu.
29 / 06 / 2018 Marcin Paluszyński
Witam Panie Burmistrzu, czy planowane jw najbliższym czasie wyrównanie nawierzchni na ulicy Polnej w Iwinach. Nierówności są już tak duże że po deszczu nie da sie drogą poruszać inaczej nić autem .
11 / 07 / 2018 Zastępca Burmistrza Lesław Kubik
Informuję, że po dokonaniu konsultacji społecznych przedstawieniu przeze mnie mieszkańcom kilku wariantów rozwiązań utwardzenia nawierzchni ul. Polnej w Iwinach (płyty betonowe, płyty JOMB, utwardzenie grubym kruszywem), ostatecznie wybrali Państwo rozwiązanie polegające na wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych. Nawierzchnia z płyt betonowych będzie wykonana na szerokości 4,5m na długości 220m od ul. Makowej do ul. Wiosennej. Wydział Komunalny zajął się już przygotowaniem realizacji tego zadania, obecnie wyłaniany jest wykonawca prac które mają zostać ukończone w tym roku.
21 / 06 / 2018 Mieszkaniec św. Katarzyny
Panie Burmistrzu Podobno Gmina Siechnice uchodzi za przyjazną mieszkańcom. Tymczasem na ul. Polnej w św.Katarzynie od tygodnia, nikt z gminy (mimo powiadomień, gminy oraz straży miejskiej) nie może zlikwidować samowolnego ułożenia konstrukcji przypominającej próg zwalniający. Ktoś już uszkodził na niej samochód. Proszę o zainteresowanie się sprawą.
28 / 06 / 2018 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pana pismo przesłane drogą elektroniczną w dniu 19 czerwca 2018 r. w sprawie progów zwalniających na ul. Polnej uprzejmie informuję, że: Zgodnie z przepisami załącznika nr 4 do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm),: Niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających: na drogach krajowych i wojewódzkich, na miejskich drogach ekspresowych, ulicach głównych ruchu przyspieszonego (GP), ulicach głównych (G), na ulicach i drogach wyjazdowych straży pożarnej, stacji pogotowia ratunkowego itp., na ulicach i drogach w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej, z wyjątkiem progów wyspowych, na jezdniach innych niż bitumiczne, jeżeli nie można zastosować oznakowania poziomego P-25, na łukach dróg i w innych przypadkach, gdy ich obecność może powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W związku z powyższym Gmina nie zlecała wykonania tzw. „progów zwalniających” na nawierzchni tłuczniowej ul. Polnej. Informuję również, że Gmina ma ograniczone środki finansowe na zadaniu” Naprawy cząstkowe dróg i urządzeń drogowych na drogach Gminy Siechnice” i planowanym remoncie ulicy Polnej w zakresie jezdni bitumicznej w najbliższym okresie czasu nie dokona profilacji nawierzchni tłuczniowej. Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo użytkowników drogi i mieszkańców miejsca na których występują nierówności poprzeczne zostały oznakowanie awaryjnie znakami pionowymi A-11 „nierówna droga”. Za niedogodności przepraszam.
19 / 06 / 2018 Arkadiusz G.
Dzień dobry Pani Burmistrzu, na wstępie chciałbym podziękować za wyłonienie wykonawcy na ul. Kolejową. Czekamy na pierwsze prace 1. czy na ul. Prostej jest planowanie koszenie rowów? Nie wiadomo gdzie rów się zaczyna.. 2. proszę o usunięcie gałęzi na chodniku przy ul. Głównej/Kolejowej (naprzeciwko budynku w którym pracuje pracownik pkp) oraz przycięcie gałęzi wierzby wiszącej zaraz przy przystanku pks (ul. Kolejowa). Bardzo się ciesze, że w końcu jest wykonawca na ul. Kolejową i pracę zaraz (mam nadzieję) się zaczną :) Pozdrawiam Serdecznie
11 / 07 / 2018 Zastępca Burmistrza Lesław Kubik
W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że w lipcu 2018 r. na rowie melioracyjnym nr Z.4, położonym wzdłuż ul. Prostej w Świętej Katarzynie, planowane jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych (koszenie, hakowanie, wywóz). Po drugie informuję, że w dniu 28 czerwca 2018 r. została przeprowadzona wizja terenowa w ramach której nie stwierdzono zalegających na chodniku ul. Kolejowej / ul. Głównej gałęzi. Po trzecie sprawa przycięcia wierzby przy przystanku pks na ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie, została zlecona Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej.
1 2 3 4 5
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-rekrutacja.jpg