Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Zapytaj Burmistrza Siechnic Milana Ušáka
26 / 09 / 2018 Concept INTERMEDIA

Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Odpowiedzi na pytania z lat 2011-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystając z tego formularza:
- tj. wysyłając swoje dane i informacje oświadcza Pan/Pani, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Urząd Miejski w Siechnicach (ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice),

- oświadcza Pan/Pani, że znana jest Pani/Panu treść klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych.

 

 

 

W celu sprawdzenia czy odpowiedź na Państwa pytanie została już udzielona, prosimy o skorzystanie z wyszukiwarki odpowiedzi zamieszczonej poniżej poprzez wpisanie swojego imienia, nazwiska lub fragmentu pytania.


Pytania posegregowane według daty odpowiedzi (a nie po dacie zadania pytania, jak w module poniżej) znajdują się tutaj...

 

Informuję uprzejmie, że jestem również do Państwa dyspozycji w każdą środę w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul.Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice) w godzinach od 15.30 do 17.00.


Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytania i odpowiedzi (430)
Zadaj pytanie
Podpis autora pytania (widoczny dla internautów).
Adres email do kontaktu z autorem (nie będzie widoczny dla internautów).
Treść pytania.
Lista komentarzy
03 / 01 / 2019 Arkadiusz G.
Dzień dobry Panie Burmistrzu, wracam ponownie z pytaniem o ul. Prostą, która prowadzi do nowo wybudowanych domów, mieszkań. Codziennie chodzą tą drogą dziesiątki osób i bardzo często są to rodzice z dziećmi, ludzie idący na dworzec pkp, przychodni, apteki, biedronki. Droga na chwilę obecną jest dziurawa, pełna błota, po jednej stronie rów na 2 metry, który nie jest zabezpieczony (nawet przy skrzyżowaniu z jastrzębią) i co najgorsze droga nie jest oświetlona. Obszar, który łączy ul. Prosta jest bardzo szybko zabudowywany, przez co ilość mieszkańców drastycznie rośnie. Przygotowałem małą statystykę odnośnie tego obszaru: ul. Prosta - 8 rodzin (2 domy jednorodzinne, 6 domów w zabudowie szeregowej) ul. Urocza - 2 rodziny (2 domy jednorodzinne) ul. Cicha - 12 rodzin (2 domy jednorodzinne i 10 mieszkań w zabudowie szeregowej) ul. Miła - 31 rodzin (3 domy jednorodzinne, 28 mieszkań w zabudowie szeregowej) ul. Sokola 28 rodzin (28 domów w zabudowie szeregowej, cześć nadal w budowie) ul. Jastrzębia (tuż przy prostej) - 7 rodzin (7 domów w zabudowie szeregowej) Daje to prawie 90 rodzin.. ul. Prosta jest bardzo krótka, ma zaledwie 300 metrów, jest "równa", w miarę szeroka.. Koszt budowy drogi powinien być w miarę niski, a korzyści, jakie przyniesie są ogromne i fajnie dopełni inwestycję, jaką była ul. Kolejowa oraz aktualnie realizowana ul. Polna. Wiem, że obecny budżet nie przewiduje budowy ul. Prostej ale dynamika z jaką ten teren się rozwija może usprawiedliwyć pewne zmiany w budżecie w celu polepszenia życia sporej części mieszkańców gminy; niewielkim kosztem dla gminy. Czy istnieje szansa, aby w roku 2019 taka inwestycja mogłaby się odbyć? Jeśli nie to jaki jest realny termin realizacji? Z wyrazami szacunku Arkadiusz
17 / 01 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.01.2019 r. dotyczące budowy ulicy Prostej w Świętej Katarzynie informuję, że zarówno w Projekcie budżetu na rok 2019 jaki i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2032 nie przewidziano zadania inwestycyjnego polegającego na budowie w/w ulicy. Niemniej jednak, w roku 2019 planowane jest przedłożenie Sołtysom i Radnym, kryteriów oceny typowania dróg do realizacji w ramach zadań inwestycyjnych i remontowych w poszczególnych miejscowościach. Jeżeli Rada Osiedla wytypuje ul. Prostą w Świętej Katarzynie do realizacji oraz środki zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice na to pozwolą, to zawnioskuję do Rady Miejskiej o ujęcie zadania inwestycyjnego lub remontowego polegającego na budowie lub remoncie ul. Prostej w Świętej Katarzynie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
31 / 12 / 2018 Janek
Dzień dobry , mam takie pytanie , czy wie pan coś na temat zakończenia prac drogowych w Iwinach przy ul.Miodowej? A pytam dlatego iż od paru tygodni kompletnie się nic tutaj nie dzieje , owszem panowie przyjeżdżają na dwie trzy godziny i odjeżdżają nie robiąc praktycznie nic. Pozdrawiam
14 / 01 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 31.12.2018 r. informuję, że w dniach od 24.12.2018 r. do 06.01.2019 r. nie były prowadzone prace budowlane ze względu na przerwę świąteczną. Mieszkańcy o tym fakcie zostali poinformowani poprzez ogłoszenie zamieszczone na płotach posesji oraz na tablicy ogłoszeniowej. Obecnie prace zostały wznowione i będą prowadzone głównie na odcinkach od ul. Kościuszki do ul. Ptasiej oraz od ul. Słonecznej do ul. Pogodnej. Deklarowany przez wykonawcę termin zakończenia prac to 15.04.2019 r. Uprzejmie przepraszam za wszelkie niedogodności związane z trwającymi pracami na budowie.
21 / 12 / 2018 Aleksandra Janik
Dzień dobry, Mam kilka pytań dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności: 1/ Czy mogę złożyć wniosek jako jednostkowy właściciel bez pozostałych mieszkańców mojego bloku? 2/ Czy na stronie gminy znajdę formularz wniosku do wypełnienia i gdzie? 3/ Jaka jest bonifikata w naszej gminie na to przekształcenie? Przepraszam, że zwracam się do Pana z tymi pytaniami, ale nie mogę dodzwonić się do pracowników Wydziału nieruchomości. Z poważaniem Aleksandra Janik
07 / 01 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W związku z Pani zapytaniem z dnia 21.12.2018 r. w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018, poz. 1716 z późn. zm.) informuję co następuje. Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy prawa w prawo własności tych gruntów. Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydawane przez: 1. starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej - w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa; 2. dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego - w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują te podmioty; 3. odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa - w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego; 4. dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonuje ten podmiot. Właściwy organ wydaje zaświadczenie: 1. z urzędu - nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo 2. na wniosek właściciela - w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, albo 3. na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku współużytkowania wieczystego gruntu wielkość udziałów we współwłasności gruntów odpowiada wielkości udziałów we współużytkowaniu wieczystym. W związku z powyższym może Pani złożyć wniosek indywidualny do właściwego organu dotyczący stosownego udziału w gruncie, który Pani posiada. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będzie odnosiło się do tego udziału. Proszę pamiętać, że przed złożeniem wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności należy zweryfikować, który organ jest właścicielem nieruchomości gruntowej i następnie do niego zaadresować przedmiotowy wniosek. Ustawodawca nie wprowadził wzoru wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w związku z czym forma jego złożenia jest dowolna. Aktualnie nie została podjęta decyzja w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe będących własnością Gminy Siechnice.
14 / 12 / 2018 Dominik
Panie Burmistrzu, ulica Polna w Iwinach, odcinek za płytami betownowymi, niedawno został on wyrównany i poprawiony, wszystko super, tylko dlaczego naprawiacie ulice czymś , co pod deszczu zamienia sie w bagno, przez wasze decyzje i próby doraźnego naprawienia ulicy jest jeszcze gorzej jak było, nie mówiąć o tym jak wyglądają samochody zaparkowane przy tej ulicy. Prosze o jak najszybszą interwencję w tej sprawie.
14 / 01 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pana pismo przesłane z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” w dniu 14 grudnia 2018 r. informuję, że W ramach posiadanych środków finansowych na utrzymanie dróg będących w zarządzie Burmistrza Siechnic, ulica Polna jest utrzymywana w ramach bieżącego utrzymania tj. poprzez naprawy cząstkowe, profilowanie lub odnowę istniejącej nawierzchni materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm. Naprawy nawierzchni tłuczniowych wykonywane są w ramach potrzeb, jednak nie mniej niż dwa razy w roku tj. w okresie wiosennym i w okresie jesiennym. Naprawa nawierzchni ulicy Polnej była wykonana w miesiącu grudniu 2017 r. na odc. od ul. Makowej do ul. Chabrowej poprzez korytowanie wraz z wymianą warstwy górnej nawierzchni materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm. Wartość wykonanych robót to kwota 47 256,00 zł. W miesiącu lipcu 2018 r. była ponownie wykonana naprawa nawierzchni poprzez likwidację ubytków materiałem kamiennym o frakcji 4/31,5 mm na wartość 14 150,00 zł. Po wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych została wykonana naprawa nawierzchni na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Chabrowej poprzez profilowanie nierówności materiałem z odzysku z zagęszczeniem mechanicznym z zachowaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. Naprawa została wykonana w ramach robót gwarancyjnych. Informuję ponadto, iż ulica Polna w Iwinach jest jedyną drogą dojazdową do placów budowy domków jednorodzinnych i jedyną drogą dojazdową do osiedli już zamieszkałych. W związku z powyższym natężenie ruchu na przedmiotowej drodze znacznie się zwiększyło zarówno w zakresie samochodów osobowych (nowe osiedle przy ul. Polnej i Chabrowej) i samochodów ciężarowych obsługujących budowy. Do dewastacji nawierzchni przyczynia się również zła aura pogodowa – ciągłe opady deszczu. Stan nawierzchni dróg gminnych o nawierzchniach ulepszonych znacznie się pogorszył nie tylko w miejscowości Iwiny ale we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy Siechnice i wykonanie napraw na wszystkich drogach i w skrajnych warunkach pogodowych jest niemożliwe Naprawy nawierzchni zostaną zlecone do realizacji w możliwie najkrótszym terminie i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
11 / 12 / 2018 Tomasz Wlizło
Dzień dobry. Szanowny Panie Burmistrzu. Z niepokojem od dłuższego czasu obserwuję postępy, a w zasadzie ich brak, przy budowie nowej szkoły podstawowej. Proszę o informację na jakim etapie jest obecnie ta inwestycja i jakie są szanse, że dzieci od przyszłego roku będą uczęszczać do szkoły, która powinna być oddana według planów Pana Urzędu już we wrześniu 2018.
15 / 01 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na zapytania wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że w dniu 12.09.2018 r. Zamawiający odstąpił od umowy z Wykonawcą robót budowlanych, z winy Wykonawcy. Po odstąpieniu od umowy Zamawiający prowadzi prace mające na celu zabezpieczenie przerwanych robót do czasu wyłonienia nowego Wykonawcy (ogrodzenie ternu, ochrona, zabezpieczenie elewacji, dachu, otworów okiennych). Ogłoszony został przetarg, w warunkach którego określony jest termin wykonania prac – dla Etapu A (tj. budynku szkoły) do dnia 23.12.2019 r., łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Z poważaniem
1 2 3 4 5
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg