Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Zapytaj Burmistrza Siechnic Milana Ušáka
17 / 07 / 2019 Concept INTERMEDIA

Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Odpowiedzi na pytania z lat 2011-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystając z tego formularza:
- tj. wysyłając swoje dane i informacje oświadcza Pan/Pani, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Urząd Miejski w Siechnicach (ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice),

- oświadcza Pan/Pani, że znana jest Pani/Panu treść klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych.

 

 

 

W celu sprawdzenia czy odpowiedź na Państwa pytanie została już udzielona, prosimy o skorzystanie z wyszukiwarki odpowiedzi zamieszczonej poniżej poprzez wpisanie swojego imienia, nazwiska lub fragmentu pytania.


Pytania posegregowane według daty odpowiedzi (a nie po dacie zadania pytania, jak w module poniżej) znajdują się tutaj...

 

Informuję uprzejmie, że jestem również do Państwa dyspozycji w każdą środę w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul.Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice) w godzinach od 15.30 do 17.00.

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze umówienie się telefoniczne tel. nr 71 786 09 01 lub osobiście w sekretariacie (V piętro) z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem oraz podanie tematu spotkania.

 


Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytania i odpowiedzi (719)
Zadaj pytanie
Podpis autora pytania (widoczny dla internautów).
Adres email do kontaktu z autorem (nie będzie widoczny dla internautów).
Treść pytania.
Lista komentarzy
11 / 10 / 2019 Michal J
Witam. W nawiazaniu do Pana odpowiedzi z dnia 29/08/2018 o tresci: "W odpowiedzi na pytanie z formularza „Zapytaj Burmistrza” przesłane w dniu 3 sierpnia 2018 r. uprzejmie informuję, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice do roku 2020 nie jest zaplanowana przebudowa ulicy Czeremchowej zapewniająca pełny standard techniczny, to znaczy budowa kanalizacji deszczowej, nawierzchni twardej, chodników i ścieżek rowerowych." Chcialbym zapytac czy zostaly poczynione jakies postepy? Droga na ta chwile jest w fatalnym stanie. Do jazd do ulicy Cyprysowej na ktorej mieszkam to doslownie meka. Pozdrawiam
16 / 10 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pana pytanie z formularza „ZAPYTAJ BURMISTRZA” z dnia 11 października 2019 r., w sprawie złego stanu technicznego nawierzchni ulicy Kalinowej, Czeremchowej i Cisowej w miejscowości Siechnice uprzejmie informuję, że do chwili wykonania przebudowy w/w ulic w standardzie pełnego przekroju ulicznego, jezdni bitumicznej lub nawierzchni z płyt drogowych żelbetonowych nawierzchnie w/w ulic będą utrzymywane w ramach bieżącego utrzymania dróg. Ulica Grafitowa jest drogą o nawierzchni tłuczniowej, a tym samym o mniejszej wytrzymałości na oddziaływanie złych warunków atmosferycznych, przy zwiększonej wilgotności (przedłużające się opady deszcze, śniegu) nawierzchnia taka ulega szybszej degradacji i uszkodzeniom. Gmina w ramach posiadanych środków dokonuje cyklicznych napraw aby poprawić stan nawierzchni. Informuję ponadto, że na w/w ulicach została wykonywana sieć ciepłownicza, a prace budowlane były prowadzone w pasie drogowym. Po zakończonych inwestycjach (budowa sieci ciepłowniczej, budowa 4 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanej na działce nr 791) planowane jest wykonanie przy współpracy firmy Bygverk nawierzchni tymczasowej z płyt drogowych żelbetonowych na odcinku od ulicy Prawocińskiej do ulicy Kalinowej i odcinek ulicy Kalinowej do końca działki nr 791, wraz z budową przepustu drogowego na rowie melioracyjnym (budowa przepustu zakończona). Planuję również przy współpracy 3 firm developerskich wykonać tymczasową nawierzchnię z płyt drogowych żelbetonowych na ulicy Czeremchowej na odcinku od obiektu inżynierskiego (most drogowy) do ulicy Kalinowej oraz odcinek ulicy Kalinowej wzdłuż działki nr 33/1. Zostanie też wykonana odnowa nawierzchni bitumicznej ulicy Czeremchowej na odcinku od drogi krajowej DK 94 do obiektu mostowego. Przewidywany termin wykonania nawierzchni z płyt żelbetonowych na ulicy Czeremchowej i częściowo na ulicy Kalinowej oraz nawierzchni bitumicznej do końca bieżącego roku. W celu poprawy bezpieczeństwa została zlecona naprawa nawierzchni tłuczniowej ulicy Kalinowej. Naprawa polegać będzie na wypełnieniu mieszanką kruszywa o frakcji 4/31,5 mm wyboi i ubytków do 10 cm głębokości z profilowaniem, zagęszczeniem mechanicznymi wraz z zachowaniem lub wykształceniem spadków podłużnych i poprzecznych. Termin naprawy nawierzchni ulicy Kalinowej do 30.10.2019 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.. W bieżącym roku nie planuje się budowy oświetlenia drogowego na przedmiotowych ulicach.
08 / 10 / 2019 Arkadiusz Grieger
Witam Panie Burmistrzu, ponawiam prośbę o skoszenie wysokich traw i krzaków na skrzyżowaniu ul Prostej i ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie które uniemożliwiają bezpieczny wjazd na ul. Kolejową z ul. Prostej (pytanie z dnia 03 / 09 / 2019)
23 / 10 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pana zgłoszenie przesłane za pomocą formularza Zapytaj Burmistrza w dniu 08 października 2019 r. uprzejmie informuję, iż dnia 17 października 2019 r. przekazano do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej zgłoszenie w sprawie pilnego wykoszenia traw i uporządkowania zieleni w rejonie skrzyżowania ulic Prostej i Kwiatowej w Świętej Katarzynie, co ma poprawić bezpieczeństwo użytkowników powyższych ulic oraz poprawić widoczność w rejonie przedmiotowego skrzyżowania.
03 / 10 / 2019 Joanna Kuszkowska
Dzień dobry, jako mieszkanka Radwanic bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania (niestety nie udało mi się uzyskać odpowiedzi od pracowników Urzędu; w tym zakresie sugerowałabym zmiany organizacyjne Panie Burmistrzu) : 1. Park przy ul. Parkowej - w roku 2010 została opracowana koncepcja rewitalizacji, w roku 2019 w budżecie Gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 50 tys. zł na opracowanie dokumentacji - czy zostało zlecone opracowanie dokumentacji (zawarto już umowę)? - czy zadanie - opracowanie dokumentacji - zostanie wykonane w tym roku? czy środki finansowe zostaną wydatkowane? - czy wpłynęło do Gminy pismo od przewodniczącej RO w sprawie proponowanych przez RO funkcji rewitalizowanego Parku i rekomendowanych działań związanych z realizacją zadania? 2. Park przy ul. Pogodnej - w roku 2018 została opracowana Koncepcja, podobno dokumentacja projektowa również i podobno inwestycja miała być realizowana w oparciu o Zgłoszenie -- bardzo proszę o weryfikację tych informacji; - jako RO chcielibyśmy, aby projekt realizowany był etapami; czy możemy wypożyczyć dokumentację - o ile taka istnieje? 3. Plac zabaw przy ul. Szerokiej: - czy jest zawarta umowa na projekt i realizację? (na stronie przetargów gminnych nie ma zamówień poniżej 30.000 euro) - czy jest to tryb projektuj - buduj? - kiedy zakończy się projekt? - na kiedy planuje się oddanie placu zabaw do użytku? 4. Plac zabaw na terenie szkoły w Radwanicach: - na kiedy planowane jest zawarcie umowy? - czy będzie to tryb projektuj - buduj? - kiedy zakończy się projekt? - na kiedy planuje się oddanie placu zabaw do użytku? Pozostaję z szacunkiem Joanna Kuszkowska
18 / 10 / 2019 Sekretarz Siechnic Barbara Kosterska
W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 3 października 2019 r. na formularzu „Zapytaj Burmistrza” informuję: 1) Park w Radwanicach przy ul. Parkowej: Wydział Inwestycyjny posiada koncepcję rewitalizacji parku z 2010 roku, jednakże z uwagi na okres czasu jaki upłynął od jej opracowania jest ona nieaktualna oraz niemożliwa do realizacji w dniu dzisiejszym. Środki w kwocie 50 000,00 zł zaplanowane w Budżecie Gminy Siechnice na zadanie pn. „Gminny Program Rewitalizacji – rewitalizacja w miejscowości Radwanice – opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020” na dzień dzisiejszy nie zostały wydatkowane. Obecnie trwają ustalenia w zakresie typowania zadań do realizacji w ramach tego zadania. Na dzień dzisiejszy od Przewodniczącej Rady Osiedla Radwanic wpłynął wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na realizacje tego zadania w 2020 r.; 2) Park w Radwanicach przy ul. Pogodnej: Wydział Inwestycyjny posiada dokumentację projektową zagospodarowania terenu parku wraz z brakiem sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę dla budowy terenu rekreacyjno-parkowego przy obecnym tzw. stawiku, działki nr 288/1 i 290, obręb Radwanice. Istnieje możliwość wglądu do dokumentacji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach w ramach dostępu do informacji publicznej; 3) Plac zabaw w Radwanicach przy ul. Szerokiej: Wydział Inwestycyjny jest w trakcie procedury wyłonienia Wykonawcy na realizację placu zabaw przy ul. Szerokiej w trybie zaprojektuj i wybuduj. Planowany termin zakończenia realizacji zadania i oddania go do użytku to koniec bieżącego roku; 4) Plac zabaw na terenie szkoły w Radwanicach: Wydział Komunalny prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego w wyznaczonym terminie, 15 października br., wpłynęła jedna oferta. Zawarcie umowy nastąpi niezwłocznie po jej przeanalizowaniu. Wykonawca, zgodnie z ofertą, zobowiązany będzie do wykonania projektu, dostawy i montażu urządzeń na placu zabaw. Planowany termin wykonania zadania to koniec 1 kwartału 2020 r.
27 / 09 / 2019 Mirosław Ligorowski
Szanowny Panie Burmistrzu. Czytając ostatnią odpowiedź na moje zapytanie odnoszę wrażenie, że ma Pan poważny problem czytania ze zrozumieniem. W swoim wywodzie nie napisałem, że gmina zleciła utwardzenie drogi na prywatnej działce, ale mija się Pan z prawdą, żeby nie powiedzieć, że Pan kłamie, gdyż utwardzenie drogi wykonano na działce 994/2 zamiast na działce 315/5, o której to Pan wspomina, że gmina jest jej właścicielem, choć nigdy nie odnosiłem się co do własności tej działki. Jeżeli potrzebuje Pan świadków w tej kwestii to nie będzie problemu, jest ich kilku, więc nie prawdą jest, że gmina nie poniosła z tego tytułu szkody. Gdyby zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i uchwałą Rady Gminy został wykonany KPJ na działce 998 od ul. Tęczowej do ul. Lazurowej nie dochodziłoby do nieporozumień. Przez zaniechanie Gminy KPJ samoistnie została wytyczona przez społeczeństwo na prywatnej działce 994/2 zamiast na działce 998 wzdłuż rowu melioracyjnego. Czy w związku z powyższym nadal Pan uważa, że KPJ od ul. Tęczowej do ul. Lazurowej nie jest istotny w skomunikowaniu z nieruchomościami? W mojej opinii ulica Słoneczna od 14 do 20a, która została stworzona wg opowieści okolicznych mieszkańców dzięki szwindlowi w przeszłości, nie spełnia żadnych wymogów z wyjątkiem drogi gruntowej.
14 / 10 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pana zapytanie do Burmistrza z dnia 01.10.2019r. ponownie informuję, że Gmina Siechnice nie zlecała wyrównania nawierzchni na działce nr 994/2 oraz na działce nr 315/5. W okresie wiosennym zostały zlecone prace na ul. Słonecznej ( działka nr 308/8) na długości ok. 120 mb na odcinku od miejsca ułożenia płyt betonowych przez Dewelopera do ul. Pogodnej. Pana przeświadczenie o ponoszeniu szkody przez Gminę z tytułu wykonywania prac przez wykonawcę na wskazanych przez Pana działkach nie ma odzwierciedlenia w faktach. Wykonawca działający na rzecz Gminy potwierdził, iż prace które zostały zlecone zostały wykonane i rozliczone w ilości zgodnej z przedmiotem zlecenia, zaś inne prace wykonywane przez niego w tym obszarze nie były w zakresie zlecenia Gminy Siechnice. Nie kwestionuję, że wykonawca wykonywał większy zakres robót, który został stwierdzony podczas odbioru robót, ale jak już wskazano w poprzedniej odpowiedzi na Pana zapytanie Gmina Siechnice zapłaciła wykonawcy jedynie za te prace, które zleciła i odebrała. Pozostały zakres nie był zlecany, więc nie został uznany przez pracowników nadzorujących wykonanie usługi. W poprzedniej odpowiedzi na Pana zapytanie, zostało wskazane, że Gmina nie zlecała remontu na działkach prywatnych, ani nie poniosła kosztów z tego tytyłu, co jest zgodne ze stanem faktycznym. Należy podkreślić, iż Gmina Siechnice nie ponosi odpowiedzialności za działania wykonawcy, za jakiekolwiek wykonywane prace bez jej zgody na działkach prywatnych. Ewentualne roszczenia należy kierować bezpośrednio do wykonawcy z powództwa cywilnego. Odnośnie pozostałych kwestii poruszonych w Pana zapytaniu wyjaśniam, iż wszelkie inwestycje drogowe realizowane przez Gminę Siechnice zostały wpisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice na lata 2019-2034. Zakres i kolejność wykonywanych zadań została ustalona z Radą Osiedla miejscowości Radwanice. Nie przewiduje ona budowy ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 315/5, której przebieg wskazuje rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przebieg istniejącego dojazdu/dojścia przy posesjach ul. Słoneczna 14 – 20a na działce nr 316/5 – własność prywatna i działce nr 315/5 – własność gminna, również znajduje się w granicach określonych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Mając na uwadze bardzo duży rozwój obszaru Gminy Siechnice i związanym z tym zwiększającymi się kosztami na zarządzanie siecią dróg gminnych, ewentualna przebudowa układu drogowego wskazanego przez Pana może być realizowana po wprowadzeniu tego zadania do Wieloletniej Prognozie Finansowej i po zabezpieczeniu środków finansowych na te zadanie.
25 / 09 / 2019 Ewa Laszczkowska
Dzień dobry, ponad tydzień temu poprzez portal ePUAP złożyłam wniosek o wpisanie do rejestru wyborców na najbliższe wybory parlamentarne. W jaki sposób mogę dowiedzieć się, czy zostałam dopisana do rejestru wyborców? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam, Ewa Laszczkowska tel. 502779715
02 / 10 / 2019 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie realizacji wniosku o wpisanie do rejestru wyborców na najbliższe wybory parlamentarne uprzejmie informuję, że decyzją Burmistrza Siechnic z dnia 18 września 2019 r. została Pani dopisana do rejestru wyborców na wybory do Senatu i Sejmu przypadające na dzień 13 października 2019 r. Decyzja w powyższej sprawie została Pani wysłana w dniu 20 września 2019 r. listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. O powyższym została Pani kolejno poinformowana pismem z dnia 25 września 2019 r. (znak: WOP.5342.30.2019) oraz telefonicznie przez pracownika Biura Meldunkowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 25 września 2019 r.
1 2 3 4 5
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg