Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Zapytaj Burmistrza Siechnic Milana Ušáka
04 / 06 / 2018 Concept INTERMEDIA

Odpowiedzi na pytania z lat 2011-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystając z tego formularza:
- tj. wysyłając swoje dane i informacje oświadcza Pan/Pani, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Urząd Miejski w Siechnicach (ul. Jana Pawłą II 12, 55-011 Siechnice),
- oświadcza Pan/Pani, że znana jest Pani/Panu treść klauzuli informacyjnej Administratora Danych Osobowych.

 

 

 

 

W celu sprawdzenia czy odpowiedź na Państwa pytanie została już udzielona, prosimy o skorzystanie z wyszukiwarki odpowiedzi zamieszczonej poniżej poprzez wpisanie swojego imienia, nazwiska lub fragmentu pytania.


Pytania posegregowane według daty odpowiedzi (a nie po dacie zadania pytania, jak w module poniżej) znajdują się tutaj...

 

Informuję uprzejmie, że jestem również do Państwa dyspozycji w każdą środę w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul.Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice) w godzinach od 15.30 do 17.00.


Burmistrz Siechnic

Milan Ušák

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytania i odpowiedzi (258)
Zadaj pytanie
Podpis autora pytania (widoczny dla internautów).
Adres email do kontaktu z autorem (nie będzie widoczny dla internautów).
Treść pytania.
Lista komentarzy
16 / 05 / 2018 Witold Wielkopolski
Uprzejmie proszę o przesłanie informacji o wyjazdach z działek 553/5 oraz 546/2 na ulicę Powstańców Śląskich, które znajdą się w końcowym projekcie przebudowy ulicy Powstańców Śląskich
13 / 06 / 2018 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na pytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach, informuję że projekt przebudowy ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie – etap I, przewiduje zjazdy z projektowanej drogi na działki o numerach 553/5 oraz 546/2. Zjazdy zostały zaprojektowane o nawierzchni z kostki betonowej typu holland w kolorze grafitowym. Szerokość zjazdów i dojść do posesji została dostosowana do istniejących bram i furtek. Na działce nr 553/5 znajdują się dwa zjazdy o szerokość 3,10 m, natomiast na działce nr 546/2 znajduje się zjazd o szerokości 3,60 m oraz dwa dojścia do posesji o szerokości 0,90 m. Na zjazdach wzdłuż jezdni zaprojektowano krawężnik najazdowy betonowy obniżony do 4 cm. Dokładną lokalizację zjazdów można sprawdzić samodzielnie w projekcie zagospodarowania terenu zawartym w dokumentacji projektowej przebudowy ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie – etap I, udostępnionej na stronie http://bip.siechnice.dolnyslask.pl.
16 / 05 / 2018 krzysztof witka
Dzień dobry, w nawiązaniu do wcześniejszego pytania o drogę, a w Pańskiej odpowiedzi dot. chodnika. Cieszę się, że planowana jest rozbudowa chodnika w Ozorzycach, natomiast pragnę zgłębić swoje pytanie. Co z rozbudową chodnika ul. Krasińskiego w kierunku Bogusławic ? Tam też mieszkają ludzie i w egipskich ciemnościach poruszają się po drodze (bez chodnika) z małymi dziećmi, tym samym narażając swoje życie, aby dotrzeć choćby na plac zabaw usytuowany w środku miejscowości lub działającego tam sklepu. Pozdrawiam Krzysztof Witka (Dzień dobry, w głosnym ostatnio temacie "smogu" zapytuję, czy i kiedy jest planowana rozbudowa gazownictwa w gminie Siechnice. Konkretnie chodzi o miejscowość Ozorzyce? Drugie pytanie dotyczy tego, kiedy planowany jest remont drogi w Ozorzycach, w chwili obecnej stan nawierzchni woła o pomstę do nieba. Pozdrawiam Krzysztof Witka 14 / 05 / 2018 Burmistrz Siechnic Milan Ušák W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że do zadań własnych Gminy nie należy budowa ani rozbudowa sieci gazowej, w tej kwestii należy zwrócić się z pytaniem do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Informuję również, że zarządcą drogi ul. Krasińskiego w Ozorzycach jest Powiat Wrocławski. Niemiej jednak, z uwagi na liczne wnioski mieszkańców oraz mając na względzie bezpieczeństwo osób poruszających się wzdłuż ul. Krasińskiego, w roku bieżącym w Budżecie Gminy ujęto zadanie pn. „Projekt i budowa I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach – pomoc rzeczowa” na podstawie, którego Gmina przyjmuje na siebie zadanie opracowania dokumentacji projektowej chodnika na odcinku od istniejącego chodnika przy ul. Krasińskiego do skrzyżowania ul. Krasińskiego i ul. Chrobrego, a następnie wykonanie tego chodnika. Po zakończeniu inwestycji zostanie ona przekazana Powiatowi Wrocławskiemu na podstawie umowy w ramach udzielenia przez Gminę Siechnice pomocy rzeczowej. Umowny termin zakończenia prac projektowych to 30.08.2018 r., natomiast realizację robót budowlanych przewidziano na lata 2018 i 2019 r.)
12 / 06 / 2018 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach informuję, że na dzień dzisiejszy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siechnice w latach 2019-2021 nie ma przewidzianych środków na budowę chodnika w miejscowości Ozorzyce na odcinku od końca istniejącego chodnika w kierunku Bogusławic. Tak jak informowałem w odpowiedzi na Pana wcześniejsze zapytanie, w roku bieżącym planowane jest rozpoczęcie I etapu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach na odcinku do istniejącego chodnika do skrzyżowania ul. Krasińskiego i ul. Chrobrego. Rozbudowa chodnika w kierunku miejscowości Bogusławice planowana jest w II etapie realizacji, którego wykonanie możliwe będzie po zapewnieniu środków finansowych.
16 / 05 / 2018 agi.sola
Rozliczenie grantu 100 tys. zł na projekt Błękitna Laguna Panie Burmistrzu, Skoro wszystko miało charakter publiczny, tj. ogłoszenie konkursu, głosowanie, lista zwycięzców, informacja o przekazaniu środków to dlaczego nie rozliczenie tej inwestycji? Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna nigdzie nie zamieściła tej informacji. Na stronie Forum Gminy też jej nie ma. Dlaczego? Zakres prac już wykonanych ma niewiele wspólnego z tym konkursowym opisem co w zamian. Czy prace już wykonane pochłonęły całość wygranej? Co oznacza sformułowanie "Modernizacja otoczenia zbiornika wodnego sfinansowana została w części z grantu uzyskanego w konkursie LechStarter"?https://siechnice.com.pl/miejsce/blekitna-laguna. Kiedy nastąpi dalszy ciąg prac na Lagunie, skoro oficjalny sezon rozpoczyna się za miesiąc? Ponadto, podział cypla linijką na strefę rekreacyjną i dla wędkarzy nie jest trafiony, gdyż im wędkarzom sama obecność amatora odpoczynku na trawie przeszkadza. Głosowałam czynnie na ten projekt od pierwszych dni po ostatni, korzystam z kąpieliska, więc pytania uważam za zasadne. Pan X ze Spółki Komunalnej zalecił mi zwrócenie się do nich na piśmie po odpowiedzi, bo jak rzekł, on nie ma obowiązku udzielać takich informacji, tym bardziej publicznie i wykonuje tylko polecenia Gminy.
18 / 06 / 2018 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
Szanowna Pani, Z racji tego, że w swoim zgłoszeniu postawiła Pani wiele spraw i pytań, postaram się odpowiedzieć na nie syntetycznie, w punktach, aby było to jak najbardziej czytelne: 1) Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna była podmiotem, który zgłosił się w 2017 roku do konkursu Lechstarter. Wszelkie zasady konkursu zostały określone przez organizatora konkursu (Kompanię Piwowarską SA ) w regulaminie. Wszelkie zasady rozliczenia i promocji projektu związanego z grantem konkursowym stanowią część umowy między Spółką a Kompanią Piwowarską. Gmina nie była stroną tej umowy i nie posiada jej w archiwum Urzędu. Co do pytania o ujawnienie rozliczenia, to najwyraźniej Kompania Piwowarska SA nie była zainteresowana publicznym ujawnianiem tego na co wydatkowane były granty i nie zawarła takiego obowiązku czy zalecenia w umowie przygotowanej przez swój dział prawny. Tak jak wspomniała Pani na końcu swojego zgłoszenia, SISK sp. z o.o. chętnie udzieli Pani takich informacji, ale potrzebne jest pismo np. złożone w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Jestem przekonany, że uzyska Pani szczegółowe odpowiedzi na wszystkie pytania od Pana Sylwestra Sasa Prezesa Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. 2) Powołuje się Pani na źródła takie jak Forum Gminy (rozumiem, że chodzi o grupę na portalu Facebook) i stronę siechnice.com.pl . Są to strony prowadzone przez mieszkańców, osoby. Nie mam wpływu na to jakie informacje lub sformułowania są tam zamieszczane. Oficjalna strona Gminy Siechnice znajduje się pod adresem www.siechnice.gmina.pl . Uprzejmie zachęcam do zapoznania się z treścią zakładki poświęconej Błękitnej Lagunie: http://siechnice.gmina.pl/strona-2653-2_kapielisko_blekitna_laguna.html Jest na niej mowa o formach i zakresie finansowania tego obiektu w zeszłym roku oraz planach na 2018 rok. 3) Zakres przeprowadzonych prac sfinansowanych z grantu Lechstarter odpowiada zakresowi zgłoszonemu przez SISK sp. z o.o. do konkursu. Jest też zgodny z informacjami, jakie były podawane przez Kompanię Piwowarską SA na stronie www.lechstarter.urbanforms.org Podając dane ogólne uprzejmie informuję, że największy koszt stanowiły: budowa pomostu (ok. 90 tys zł) i boiska do siatkówki plażowej (ok. 30 tys zł). Za resztę środków sfinansowano montaż koszy na śmieci, ławek i stojaka na rowery. Wszystkie środki z grantu zostały więc wykorzystane w zeszłym roku. 4) Tegoroczne prace związane z uruchomieniem kąpieliska na ten sezon trwają od jesieni 2017 r. Aby uruchomić kąpielisko (a nie jak w poprzednim roku miejsce przeznaczone do kąpieli) potrzebne było spełnienie szeregu dodatkowych formalności. Od jesieni 2017 roku trwały też prace planistyczne związane np. z budową linii energetycznej oraz dodatkowej infrastruktury, która uatrakcyjni to miejsce. Dzięki tym pracom i zaangażowaniu Biura Funduszy Zewnętrznych UM w Siechnicach Gmina pozyskała dofinansowanie, o którym szczegółowo piszemy na http://siechnice.gmina.pl/aktualnosc-2801-marszalek_wojewodztwa_przekazal_gminie.html . 5) Co do wędkarzy korzystających ze zbiornika Błękitna Laguna, to uprzejmie informuję, że wiosną 2017 roku przed uruchomieniem miejsca przeznaczonego do kąpieli spotkałem się z przedstawicielami Rady Kół Wędkarskich i wspólnie ustaliliśmy zasady współpracy i podziału funkcjonalnego tego zbiornika wodnego. Ustalone zasady zostały wdrożone. Liczę, że powyższe wyjaśnienia są dla Pani satysfakcjonujące.
02 / 05 / 2018 Marcin Kałwa
Panie Burmistrzu Projekt budowy Laguny uważam za świetne przedsięwzięcie. Bardzo często przychodzę w to miejsce z moim synem. Niepokoi mnie jednak bardzo duża liczba osób, wyprowadzających swoje psy bez smyczy i kagańca wzdłuż linii wody. Psy nierzadko załatwiają tam też swoje potrzeby. Jak Pan zapatruje się na ten temat, ponieważ nie zauważyłem żadnych znaków informujących właścicieli zwierząt o zakazie wstępu?
16 / 05 / 2018 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
Szanowny Panie, Uprzejmie informuję, że w okresie działania kąpieliska tj. 15.06-31.08.2018 r. będzie na nim obowiązywał Regulamin. Zgodnie z paragrafem 17 Regulaminu kąpieliska Błękitna Laguna „zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren kąpieliska”. Podobnie było w 2017 roku, kiedy we wskazanym miejscu działało tzw. miejsce wykorzystywane do kąpieli. W pozostałych miesiącach otoczenie Błękitnej Laguny jest publicznie dostępne bez ograniczeń (oprócz możliwości wędkowania, które możliwe jest po wykupieniu przepustki od kół wędkarskich). Odpowiadając na Pana pytanie uważam, że szczególnie w przypadku wyprowadzania dużych psów bez smyczy i kagańca, dla postronnych osób może to dyskomfort. Jednak ze względu na uwarunkowania prawne i orzeczenia sądów z ostatnich lat należy stwierdzić, że orzecznictwo w tym zakresie stawia dobro właściciela psów „na pierwszym miejscu” tj. uznaje zakazy i nakazy takie jak: zakaz wprowadzania psów, nakaz trzymania psa na smyczy i w kagańcu, jako ograniczanie swobody poruszania się i przebywania w danym miejscu właściciela psa. Orzeczenia takie powodują m.in. uniemożliwienie samorządom stawianie tabliczek lub inne ograniczanie wolności osobistej właściciela psa. Więcej informacji na ten temat może Pan znaleźć w internecie na przykład na wskazanych stronach: - http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/955561,wolno-czy-nie-wchodzic-z-psem-do-parku-i-na-plac-zabaw.html http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/nsa-gminie-nie-wolno-zakazywac-wyprowadzania-psow-bez-smyczy-i-kaganca - https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1403106,Zakazy-wyprowadzania-psow-niezgodne-z-prawem-Jest-decyzja-sadu - http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CA558C510E
01 / 05 / 2018 anonim
Szanowny Panie Burmistrze, Od niespełna pół roku jestem mieszkańcem tej pięknej okolicy i miasta Siechnice. Mieszkam na ul. Sportowej na nowo powstałym Osiedlu Perłowym w stronę kąpieliska jakim jest Błękitna Laguna. Kompleks sportowy, lokalizacja, okolica, dostępność komunikacji podmiejskiej oraz nowe społeczeństwo skłoniło mnie do zakupu mieszkania w tej okolicy i w tym mieście. Aczkolwiek w ostatnim czasie zauważyłem parę rzeczy, który pozytywnie wpłynęły by na rozwój oraz atrakcyjność miejscowości. Jednocześnie to była by dobra wizytówka dla Pana Panie Burmistrze. Siechnice posiadają tak rozbudowany kompleks, obiekt sportowy, że nie jedna większa miejscowość mogła by nam tego pozazdrościć. W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Świata w Rosji 2018r proponuję na terenie miasta stworzyć strefę kibica. Można do tego wykorzystać telebim na rynku miasta, bądź park za Gimnazjum lub kąpielisko Błękitna Laguna. Do tego można było by jakąś małą gastronomię wprowadzić. Proszę mi uwierzyć, że ludzie by pozytywnie to odebrali. Drugi temat, który chciałbym Panu przedstawić to ulica Sportowa w kierunku Kąpieliska. Na tej ulicy znajduję się Strefa Zamieszkania, w której obowiązuje prędkość do 20 km/h. Jednakże kierowcy nie przestrzegają ograniczenia, niestety wszystkim kierowcą nie da się powiedzieć, że tam gdzie tak szybko jeżdżą znajduję się Park, plac zabaw, Gimnazjum, rodzice spacerują z dziećmi. Dlatego zwracam się do Pana Panie Burmistrzu o zamontowanie progów zwalniających co najmniej dwóch na odcinku ulicy Sportowej do ulicy Henryka III. Jeśli będzie potrzebne to zbiorę podpisy od mieszkańców przy ul Sportowej z Osiedla Perłowego i sam Pan zobaczy, że większość mieszkańców jest za tym. Panie Burmistrzu wszystkiego nie da się opisać w mailu, jeśli będzie Pan sobie życzył to z chęcią przyjdę na spotkanie i dokładnie opowiem szczegóły.
15 / 05 / 2018 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
Szanowny Panie, Na wstępie dziękuję za miłe słowa dotyczące rozwoju Gminy Siechnice. Jeżeli chodzi o zorganizowanie tzw. strefy kibica podczas zbliżających się Mistrzostw Świata w piłce nożnej, to z uwagi na dość liczne głosy mieszkańców, które kierowane były do Urzędu Miejskiego w tej sprawie, zleciłem Centrum Kultury w Siechnicach przeanalizowanie możliwości organizacji takiej strefy. Jak się okazało między innymi ze względu na konieczność wykupienia licencji oraz zgody programowej, koszt organizacji strefy kibica w Siechnicach (wraz z zapewnieniem telebimu, obsługi i ochrony) sięgnąłby od prawie 100 tysięcy złotych (za 3 mecze) do ponad 150 tysięcy złotych (przy 14 meczach). W mojej ocenie są to bardzo duże środki finansowe, które powinny być przeznaczone na inne cele, np. poruszone przez Pana kwestie związane z bezpieczeństwem na drogach gminnych. W zakresie Pana zgłoszenia dotyczącego zamontowania progów zwalniających na ulicy Sportowej, uprzejmie informuję, że przeanalizuję taką możliwość wraz z Wydziałem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Siechnicach i wykonane zostaną one w roku bieżącym a najdalej w przyszłym.
16 / 05 / 2018 Burmistrz Siechnic Milan Ušák
EDIT: Biorąc po uwagę Pana wniosek i poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego na przedmiotowej ulicy w sprawie zamontowania spowalniaczy ruchu (progi) została przeprowadzona wizja w terenie podczas której stwierdzono zasadność montażu spowalniaczy ruchu. Gmina zleci wykonanie dodatkowego projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie wykonania dwóch progów zwalniających wyspowych i zatwierdzi u zarządzającego drogami tj. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Po otrzymaniu stosownego zatwierdzenia zostanie zlecone wyniesienie w terenie przedmiotowych progów.
1 2 3 4 5
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg
baner-rekrutacja.jpg