Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Rekrutacja do szkół, przedszkoli i żłobka na rok szkolny 2019/2020
26 / 03 / 2019

System wspomagający proces rekrutacyjny będzie dostępny dla mieszkańców pod adresem: https://nabor.pcss.pl/siechnice w dniu uruchomienia rekrutacji zgodnie z harmonogramem.

 

Żłobek

Rekrutacja do żłobka rozpocznie się dnia 18 marca i od tego dnia do 29 marca rodzice dzieci uczęszczających do żłobka zobowiązani są do złożenia deklaracji woli kontynuacji korzystania przez dziecko z usług żłobka.

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie mają czas na rejestrację wniosków w systemie od 15 kwietnia do 29 kwietnia a do 30 kwietnia muszą złożyć w żłobku wniosek rekrutacyjny, pobrany i wydrukowany z systemu rekrutacji wraz z wymaganymi dokumentami.

Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi dnia 22 maja.

 

W załącznikach do pobrania następujące dokumenty:

- kryteria

- harmonogram

 

Przedszkola

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się dnia 1 kwietnia. Rekrutacja do oddziałów zerowych odbywa się na takich samych zasadach jak rekrutacja do przedszkoli.

Rodzice dzieci kontynuujących pobyt w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej od dnia 1 kwietnia do dnia 8 kwietnia mają obowiązek złożyć deklarację woli kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego.

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie mają czas na rejestrację wniosków w systemie od 9 kwietnia do 29 kwietnia a do 30 kwietnia muszą złożyć w przedszkolu I wyboru wniosek rekrutacyjny, pobrany i wydrukowany z systemu rekrutacji wraz z wymaganymi dokumentami.

Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2013– 2016, mieszkające na terenie gminy Siechnice. Liczbę miejsc dla poszczególnych grup wiekowych określa dyrektor przedszkola.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpi dnia 10 maja a 20 maja zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych do placówek. W tym momencie zakończy się I etap rekrutacji.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą dysponowały wolnymi miejscami będzie odbywać się również z wykorzystaniem systemu informatycznego na tych samych zasadach i rozpocznie się
dnia 3 czerwca.

 

W załącznikach do pobrania następujące dokumenty:

- harmonogram

- kryteria

- lista przedszkoli / oddziałów przedszkolnych

 

 

 Szkoły podstawowe

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych rozpocznie się 1 kwietnia i od tego dnia do 8 kwietnia rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły są zobowiązani do złożenia zgłoszenia.

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie mają czas na rejestrację wniosków w systemie od dnia 9 kwietnia do 29 kwietnia a do 30 kwietnia muszą złożyć w szkole I wyboru wniosek rekrutacyjny, pobrany i wydrukowany z systemu rekrutacji wraz z wymaganymi dokumentami.   

Do rekrutacji przystępują dzieci mieszkające na terenie gminy Siechnice, urodzone w: 

  • 2012 r. - jako 7-latki, 
  • 2013 r. - jako 6-latki - jeżeli realizowały, w roku szkolnym 2018/2019, wychowanie przedszkolne albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
    o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 


Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół podstawowych nastąpi dnia 10 maja.

Postępowanie uzupełniające do klas pierwszych szkół podstawowych, które będą dysponowały wolnymi miejscami będzie odbywać się również z wykorzystaniem systemu informatycznego na tych samych zasadach i rozpocznie się dnia 3 czerwca.

 

W załącznikach do pobrania następujące dokumenty:

- kryteria

- harmonogram

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-czujnik-smogu-gmina-s.jpg
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg