Gmina Siechnice

Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Gmina w liczbach
14 / 01 / 2019 Mariusz Różnowicz

 GMINA SIECHNICE WYKAZ LUDNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH

(statystyka na dzień 2018-12-31)

 

STALI MIESZKAŃCY GMINY

20 834

   
SIECHNICE (miasto) 7 388
   
SIECHNICE (gmina)   13446
   
BIESTRZYKÓW 416
BLIZANOWICE 64
BOGUSŁAWICE 164
DUROK 17
GROBLICE 951
GRODZISZÓW 100
IWINY 1370
KOTOWICE 735
ŁUKASZOWICE 196
MOKRY DWÓR 298
OZORZYCE 200
RADOMIERZYCE 181
RADWANICE 3068
SMARDZÓW 277
SULĘCIN 98
SULIMÓW 230
SZOSTAKOWICE 28
ŚWIĘTA KATARZYNA 2462
TRESTNO 97
ZACHARZYCE 241
ZĘBICE 441
ŻERNIKI WROCŁAWSKIE 1812
SUMA=  20 834

 

 

PREZENTACJA GMINY SIECHNICE - ludność, gospodarka, rekreacja

 

Powierzchnia gminy Siechnice wynosi w 9862 ha (98,6 km2). Gmina Siechnice podzielona jest:

  • geodezyjnie na 21 obrębów
  • administracyjnie na 15 sołectw, 3 osiedla i miasto Siechnice.

Około 91% powierzchni gminy stanowią niezabudowane tereny biologicznie czynne, zaś tereny zainwestowane to około 11 %.

  • Blisko 2/3 (63,07%) powierzchni gminy Siechnice jest w użytkowaniu rolniczym (gdzie 56,82% powierzchni ogólnej gminy to grunty orne, zaś 5,96% to łąki, a 3,29% to pastwiska)
  • Prawie 12% powierzchni gminy pokrywają lasy.
  • Tereny wód zajmują 3,34% powierzchni gminy.
  • Istotny udział na poziomie 3,66% powierzchni całej gminy zajmują tereny związane z komunikacją.

 

Mapa - podział administracyjny gminy

 

Przykładowe dane ilościowe dotyczące infrastruktury technicznej na terenie gminy Siechnice

Tabela - infrastruktura

 

Warunki klimatyczne gminy:
1) średnia temperatura roku 8,0-8,70º C,
2) 55-263 dni z temperaturą powyżej 5º C,
3) czas trwania bezzimia wynosi około 300 dni,
4) roczna suma opadów 500-600 mm,
5) okres wegetacji przypada 62-65% roku.

 

opracowane na podstawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz danych Urzędu Miejskiego

 

W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH DANYCH ZACHĘCAMY
DO SKORZYSTANIA ZE STRONY

http://wroclaw.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/

 

Gmina Siechnice jest również prezentowana na stronie www.polskawliczbach.pl
LINK BEZPOŚREDNI: www.polskawliczbach.pl/Siechnice

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
baner-targowisko-w-siechnicach.jpg