Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Wydziały, Biura i Zespoły Urzędu Miejskiego
23 / 08 / 2019 Mariusz Różnowicz

 

W strukturze UM wydzielone następujące komórki
(wydziały, biura i zespoły):

 

 • Wydział Organizacyjno-Prawny, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego (WOP)
 • Wydział Finansowo-Księgowy (WFK)
 • Wydział Podatków i Opłat (WP)
 • Wydział Inwestycyjny (WI)
 • Wydział Komunalny (WK)
 • Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości (WPN)
 • Wydział Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej (WZGW)
 • Wydział Spraw Społecznych (WSS)
 • Wydział Edukacji (WE)
 • Urząd Stanu Cywilnego (USC)
 • Biuro ds. Budżetu i Kontroli (BBK)
 • Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych (BFZ)
 • Biuro Zamówień Publicznych i Umów (BZP)
 • Biuro Rady Miejskiej w Siechnicach (BRM)
 • Biuro Obronności i Zarządzania Kryzysowego (BZK)
 • Zespół ds. Obiegu Dokumentów (ZOD)
 • Zespół ds. Kadr i Płac (ZKP)
 • Straż Miejska (SM)
 • Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej (KOP)


Nad pracami komórek organizacyjnych Urzędu nadzór sprawują:

 • Burmistrz Siechnic: USC, WPN, WZGW, BFZ, BZP, WSS, WE, BRM, BZK, SM, KOP
 • Zastępca Burmistrza: WI, WK
 • Sekretarz Gminy: WOP, ZOD, ZKP
 • Skarbnik Gminy: WFK, WP, BBK
Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Spis-rolny.jpg