Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Odpowiedź na pytanie nr 22
20 / 02 / 2012

Pytanie:            

Panie Burmistrzu, 1. Kiedy zostaną zakończne prace związane z kanalizacyją na ul.Kolejowej w Żernikach Wr. Czy firma płaci kary za opóznienia w realizacji prac. W tej chwili łatany jest asfalt, przy takiej pogodzie na wiosne "wystrzeli" z całą pewnością. Czy planowa jest profesjonalna naprawa zdewastowanej ulicy i chodników na których są zwały błota po pracach. 2. W wyniku prac na Kolejowej zdewastowane zostały wszystkie ulice boczne, które były nie wyasfaltowane, wyglądaja jak wielki ser szwajcarski, czy planowane są naprawy tych dróg w tym roku. 3. Kiedy zostanie połozony asfalt na ulicy Krótkiej, mieszkancy czekaja na niego juz 35 lat.                                              



Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Uprzejmie informuję, że Firma KOIMEX będąca wykonawcą zadania inwestycyjnego ,,Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I w Żernikach Wrocławskich” pozostaje w opóźnieniu do terminu realizacji powyższego zadania. Za nieterminową realizację zadania zostaną naliczone kary umowne zgodnie z warunkami umowy. Przewidywany termin zakończenia prac to I kwartał 2012 r. z wyłączeniem odtworzenia nawierzchni w ul. Kolejowej, która zostanie odbudowana w 2012 r. w okresie występowania warunków pogodowych pozwalających na zachowanie reżimów technologicznych niezbędnych przy wykonawstwie robót bitumicznych. Po uprzednim ustaleniu prawidłowości zagęszczenia podbudowy i stanu technicznego kanalizacji deszczowej.
Prowadzone w ostatnim okresie prace, przy nawierzchni w ul. Kolejowej miały na celu wyłącznie uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie tej ulicy  do ruchu na czas niezbędny do jej docelowej odbudowy.
Nawierzchnia na ulicach bocznych, w których była wykonywana kanalizacja sanitarna została odtworzona w okresie realizacji robót w technologii tłuczniowej. W bieżącym roku do wykonania w Żernikach Wrocławskich przewidziano w budżecie rozpoczęcie budowy nawierzchni w ulicy Kanarkowej. W pozostałych drogach planuje się jedynie wykonanie napraw miejscowych. Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ulicy Krótkiej będzie zaplanowane do realizacji w ramach możliwości budżetowych na lata następne.

Milan Ušák
Burmistrz Siechnic

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się