Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Odpowiedź na pytanie nr 43
16 / 04 / 2012

Pytanie:


Witam, Bardzo proszę o informację, czy gmina podejmie działania, mające na celu uruchomienie odpowiednich służb, odpowiedzialnych za utrzymanie porządku na terenie gminy. Chodzi o tzw. nowe centrum Siechnic, a konkretnie o teren za nowo wybudowanym Urzędem Miasta w Siechnicach. Obecny obraz, jest tragiczny i przypomina ogromne śmietnisko z wielką ilością porzuconych nieczystości, takich jak puszki po piwie, butelki po alkoholach, butelki plastikowe. Jest to nasze nowe centrum a więc i nasza wizytówka. Bardzo proszę o informację, czy teren ten zostanie oczyszczony z zalegających tam od lat śmieci.
A.M.


Odpowiedź:

Szanowna Pani,
 
Uprzejmie informuję, iż kontrole pod kątem utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Siechnice realizują pracownicy Urzędu Miejskiego, w tym Straż Miejska.
Wskazane przez Panią zanieczyszczenia - szpecące okolice przyszłego centrum zostały już w znacznej części usunięte. Dotyczy, to w szczególności terenów zlokalizowanych od strony ulicy Zacisze, Jarzębinowej i Gimnazjalnej przy magazynach. Mając na uwadze zakres realizowanych prac budowlanych wokół przyszłego Ratusza, osoby odpowiedzialne z ramienia firm wykonawczych zostały zobligowane do zwiększenia częstotliwości porządkowania placu budowy.
Natomiast w stosunku do właścicieli oraz dzierżawców terenów usytuowanych u zbiegu ulic Świerczewskiego – Gimnazjalnej oraz od strony Kościelnej wzdłuż zabudowań przy nowym Centrum prowadzone są czynności prawne ukierunkowane na doprowadzenie do usunięcia wszystkich nagromadzonych tam odpadów.  
Teren za ratuszem został już w części uporządkowany. W drugiej połowie kwietnia rozpoczną się prace związane z utwardzeniem terenu pod parking tymczasowy i pozostała część terenu zostanie również uporządkowana.

 

Milan Ušák
Burmistrz Siechnic

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się