Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Odpowiedź na pytanie nr 52
15 / 05 / 2012

Pytanie:

Kiedy w Siechnicach powstanie plac targowy? Czy są w tym temacie jakieś propozycje ,plany i działania?

A.G.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Gmina Siechnice ubiegała się na przełomie roku 2011/2012  o przyznanie dofinansowania w wysokości 999 000 zł dla projektu ,,Budowa targowiska stałego w mieście Siechnice” w ramach działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich ( PROW) na lata 2007-2013. Aktualnie projekt po pozytywnej weryfikacji formalnej i merytorycznej otrzymał rekomendację do otrzymania dofinansowania i znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej. Podpisanie umowy o dofinansowanie jest uzależnione od oszczędności przetargowych i przesunięć środków w ramach PROW, przy czym na podstawie uzyskanych w Urzędzie Marszałkowskim informacji przewidujemy zaproszenie do podpisania umowy o dofinansowanie w ciągu 3-4 miesięcy. Zgodnie z założeniami projektu infrastruktura placu powinna zostać wybudowana najpóźniej w 2014 roku. Plac targowy „Mój Rynek”  został zaprojektowany w ramach opracowywania koncepcji projektowej dla całości założenia placu miejskiego w Siechnicach. Obszar placu targowego „Mój Rynek” rozciąga się wzdłuż dłuższego boku placu miejskiego i tworzy układ liniowy, zorientowany frontem w kierunku głównego traktu pieszego. Z drugiej strony, na tyłach stoisk, wydziela się strefa zaplecz i strefa dostaw, łatwo dostępna od strony ul. Sportowej.
Na utwardzonej powierzchni , połączonej rodzajem i wzorem nawierzchni z  nawierzchnią placu miejskiego, przewidziano miejsce dla 23 stoisk targowych, podłączonych do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej.  23 pola dostosowano do szybkiego i łatwego montażu i demontażu  rozkładanych stoisk, za pomocą systemu kotwień, zintegrowanego z nawierzchnią placu. Powierzchnia zajmowana przez stoiska po ich rozłożeniu,  będzie stanowiła minimum 50% powierzchni placu targowego. Na kanwie układu oświetleniowego dla całego placu,  zaprojektowano również oświetlenie targowiska, w postaci nowoczesnych słupów świetlnych i wbudowanego w posadzkę oświetlenia liniowego. Z uwagi na fakt, że targowisko przylega bezpośrednio do głównego i najważniejszego traktu pieszego nowej przestrzeni miejskiej, w jego obszarze znajdą się również dodatkowe elementy wyposażenia typu: siedziska, zieleń  oraz kosze na śmieci. Dla potrzeb działania placu targowego zaprojektowano również szalet miejski, formą i wielkością wpisany w  liniowy układ kompozycyjny stoisk targowych. W/w koncepcja placu targowego wpisuje się w Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 określające m.in. warunki jakie powinno spełniać targowisko stałe.

Milan Ušák
Burmistrz Siechnic

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się