Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Odpowiedź na pytanie nr 82
04 / 10 / 2012

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu 8 listopada 2010 Rada Miejska w Siechnicach podjęła uchwałe nr XLII/330/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem "B". Na jakim etapie jest opracowanie tego planu, kiedy można składać wnioski,kiedy będzie plan do wglądu i w końcu kiedy można spodziewać się jego uchwalenia? z wyrazami szacunku A.S.


Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Obecnie projekt MPZP wsi Iwiny oznaczony symbolem „B” jest w trakcie opiniowania przez Dolnośląską Izbę Rolniczą we Wrocławiu w celu złożenia za pośrednictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych kl. II i III o pow. 15,6531 ha. Po uzyskaniu ww. zgody (co trwa od kilku do kilkunastu miesięcy) projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu  ( okres 1 miesiąca), następnie w ciągu kolejnych 14 dni możliwe będzie składanie uwag. Burmistrz rozpatruje uwagi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Następnie w przypadku ich nieuwzględnienia przedstawia Radzie projekt uchwały wraz z listą uwag nieuwzględnionych.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do projektu wynikających z uwzględnienia uwag, jeżeli jest to niezbędne projekt planu ponownie zostanie uzgodniony i następnie ponownie wyłożony do publicznego wglądu.

W związku z powyższym zakończenie prac nad projektem planu uzależnione jest od uzyskania zgody ministra oraz złożonych uwag do projektu planu.

Milan Ušák
Burmistrz Siechnic

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się