Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Odpowiedź na pytanie nr 87
05 / 11 / 2012

Pytanie:

Panie Burmistrzu w odpowiedzi na pytania na temat inwestycji w Iwinach (np. pyt.33) obiecał Pan, że przy okazji remontu ulicy Brochowskiej przez Starostwo jest przewidziana budowa chodnika wzdłuż tej jezdni i że są założone na ten cel środki w tegorocznym budżecie. Czy zostanie zrealizowana ta obietnica?
G.D.


Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Stosowne porozumienie ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu jest w trakcie podpisywania. Informuję uprzejmie, że w porozumieniu Gmina zobowiązuje się do udzielenia dotacji Powiatowi Wrocławskiemu na budowę ciągu pieszo – rowerowego w latach 2013 – 2014 wzdłuż ul. Brochowskiej. Powiat Wrocławski natomiast zobowiązuje się do zaprojektowania inwestycji i jej realizacji (z finansowaniem przez Gminę dotacją).
Na stronie BIP UM Siechnice jest umieszczona stosowna uchwała Rady Miejskiej w Siechnicach nr XXX/199/12 z dnia 18.10.2012 r. sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację zadania: polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice - budowa chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny, gm. Siechnice. Z treści odpowiedzi na pytanie nr 33, na którą się Pan powołuje nie wynikało, że jest zaplanowane w budżecie na 2012 r. wybudowanie tej inwestycji w 2012 r. ( w budżecie zaplanowano tylko środki na projekt). Zaprojektowania wymaga nie tylko nawierzchnia, ale i odwodnienie, które będzie trudne ze względu na położenie w zlewni cieku Brochówka mającego ograniczone możliwości odbioru wód.

Milan Ušák
Burmistrz Siechnic

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się