Gmina Siechnice

logo_UE_rgb-1.jpg
baner---UM-covid-19.jpg
baner---POMOC.jpg
Szukaj
wybory prezydenckie - mini.jpg
kapielisko_blekitnalaguna.JPG
Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
71 786 09 01 71 786 09 07
Portal
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
Pytanie 50/2017 "Chodnik na kolejowej"
19 / 04 / 2017

Witam.

Mam pytanie dotyczące drogi dla pieszych, a właściwie braku tej drogi. Idąc chodnikiem ul. Kolejową w stronę Św. Katarzyny na końcu ulicy Kolejowej jest brak drogi dla pieszych. Chodnik nagle się urywa i idąc do skrzyżowania idzie się poboczem na dodatek ten odcinek jest nieoświtlony. Idąc po zmierzchu w tym miejscu pieszy jest narażony na potrącenie.

Następny odcinek drogi 94 nie posiadający chodnika, a zarazem dojścia od ul. Kolejowej do drogi rowerowej przy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia  tj. ul. Opolska (przystanek autobusowy Opolska CPN na żądanie).

Chcąc przejść pieszo (często chodzę z kijkami) z Siechnic od ul. Kolejowej do drogi rowerowej nie ma bezpiecznego przejścia tym odcinkiem zwłaszcza w godzinach dużego natężenia ruchu. Chcąc wejść na drogę rowerową trzeba obejść duży odcinej drogi żeby bezpiecznie korzystać z drogi rowerowej i pieszej na obwodnicy.

Czy może te odcinki będą kiedyś ujęte w planach o wykonanie chodnika lub jakiegoś bezpiecznego przejścia dla pieszych?

Idąc nawet do przychodni w Św. Katarzynie od ul. Kolejowej, pieszy jest bardzo narażony na potrącenia.

Z wyrazami szacunku

 

Odpowiedź na pytanie:

 

W odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza internetowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach dotyczące planów inwestycyjnych związanych z budową chodnika wzdłuż ul. Opolskiej w Siechnicach skomunikowanego z istniejącym chodnikiem na ul. Kolejowej informuję, że zarządcą przedmiotowej drogi (DK-94) odpowiedzialnym za realizację zadań inwestycyjnych jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Obowiązujące do 15 grudnia 2016 r. przepisy uniemożliwiały Gminie prowadzenie inwestycji przy drogach należących do Skarbu Państwa, wskazując, że pomoc finansowa może być udzielona jedynie innym jednostkom samorządu terytorialnego. Jednak z uwagi na  zagrożenia na jakie narażeni są mieszkańcy poruszający się po ww. drodze Gmina Siechnice zwróciła się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu z wnioskiem o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do likwidacji istniejących zagrożeń. Uzyskano odpowiedź, że GDDKiA w celu eliminacji lub ograniczenia realnych i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych prowadzi prace dotyczące aktualizacji programów inwestycyjnych, co stanowić będzie podstawę do aktualizacji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Ponadto, uzyskano informację, że GDDKiA posiada projekt budowlany na budowę chodnika w ciągu drogi krajowej nr 94 (ul. Opolska) od km 108+455 do km 109+200 strona lewa, tj. od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. 1-go Maja w Siechnicach. Zakres projektu obejmuje wykonanie: lewostronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 2 odcinków chodnika prawostronnego w rejonie istniejącej i projektowanej zatoki autobusowej, 2 zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. 1-go Maja, 8 zjazdów do posesji oraz przebudowy geometrii skrzyżowania ul. Lwowskiej z ul. Opolską. Z uwagi na upływ czasu jaki minął od daty opracowania dokumentacji przedmiotowy projekt wymaga aktualizacji.

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw zmieniły się zasady udzielania pomocy finansowej w zakresie dofinansowywania zadań z zakresu zarządzania drogami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na mocy porozumień zarządców dróg, umożliwiając tym samym realizację wspólnych inwestycji przez zarządców dróg gminnych i krajowych. W oparciu o ww. przepisy Gmina Siechnice wystąpi do GDDKiA z wnioskiem o zawarcie porozumienia dotyczącego budowy chodnika wzdłuż ul. Kolejowej skomunikowanego z chodnikiem wzdłuż ul. Opolskiej (DK-94 – do przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Opolskiej i ul. Kolejowej), co w konsekwencji może przyczynić się do przyspieszenia realizacji tego zadania.

     

Z poważaniem

Milan Ušák

      

                                                                                                                                                           

 

 

 

Wyślij link mailem
Powrót
(wstecz)
Drukuj
stronę
Pdf
Wypowiedz
się
wybory-prezydenckie-28-czerwca-2020.jpg
Spis-rolny.jpg